Står nordstjernen alltid i nord??

Den heter nordstjernen, men står den alltid mot nord på himmelen?

27. juni 2013

Ja, nesten. I løpet av en natt ser stjernene på himmelen ut til å bevege seg i en sirkel rundt Jorden. Siden Jorden roterer om en tenkt akse fra den geografiske sydpolen til den geografiske nordpolen, avhenger stjernenes bevegelse av hvor på himmelen de står i forhold til aksen. Nordstjernen – Polaris – befinner seg bare 1° fra den geografiske nordpolen, så bevegelsene er så små at den alltid står nær himmelens nordpol.

Nordstjernen endrer seg med tiden

Men slik fortsetter det ikke, for jordaksen forskyves i en sirkelbevegelse, der én rotasjon varer 26 000 år. Fram til ca. 2100 kommer himmelens nordpol nærmere og nærmere Polaris, før den beveger seg bort fra den. Rundt 2800 år før vår tidsregning, da egypterne bygde pyramider, og vi befant oss i steinalderen, var det Thuban som var nordstjerne. Om ca. 13 000 år vil det være Vega som spiller rollen som den nordlige ledestjernen.

Kanskje du er interessert i ...

Les også