Når ble nullen oppfunnet?

Nullen har ikke alltid vært til stede i matematikken, men hvordan ble den egentlig til og hvorfor ?

1. april 2014

Nullen har en dobbelt rolle. Den første som skilletegn som angir en tom plass i et posisjonstallsystem som for eksempel i 110 og 101, slik at man kan skjelne de to tallene fra hverandre og fra tallet 11.

Negative tall fantes ikke

Blant andre babylonerne hadde i det 3. århundret f.Kr. utviklet en slik null, men de brukte ikke null i den andre rollen, slik vi kjenner i dag: som en verdi som ligger midt mellom 1 og -1. Faktisk brukte de ikke begrepet negative tall og kunne ikke med matematikken forstå underskudd eller gjeld.

Nullen kom sent til Europa

Å betrakte null på like fot med andre tall, positive som negative, antas å komme fra den indiske matematikeren Brahmagupta (598–670 e.Kr.). Først mellom 1200 og 1650 fikk null denne dobbeltrollen i Europa.

Kanskje du er interessert i ...

Les også