Hvem oppfant gressplenen?

Den tette, grønne gressplenen er en europeisk­ oppfinnelse. Det fuktige, milde klimaet der gjorde det mulig å dyrke gress og vedlikeholde gressplener.

3. august 2012

Allerede i middelalderen hadde man felles, avstengte beitearealer for kveg i landsbyene. Noen av de tidligste plenene var gressarealer rundt middelalderslott i Frankrike og England, som ble holdt fri for andre plantevekster slik at vaktene hadde fritt utsyn til gjester, og eventuelle fiender som nærmet seg slottet.

Men plener ble særlig populære hos aristokratiet i den nordvestlige delen av Europa fra renessansen og framover. Før gressklipperen ble oppfunnet i 1830, var det bare velstående folk som hadde råd til å leie nok ansatte til å vedlikeholde plenene.

Man brukte forskjellige metoder til vedlikehold, men felles for dem var at de var temmelig omstendelige når den grønne flaten strakte seg over et betydelig areal. Man kunne f.eks. holde gresset nede med en ljå, en sigd eller med sauesaks, men mange steder brukte man også beitende sau, kveg eller hjort som firbeinte gresstrimmere.

Spør oss:

Har du et spørsmål til NGs eksperter? Send en e-post til: [email protected]. Bare spørsmål som trykkes i bladet, blir besvart og premieres med et flott verdenskart.

Kanskje du er interessert i ...

Les også