Vi bruker nesen til å finne kjærlighet

Kvinner og menn kan snuse seg fram til det motsatte kjønn ved hjelp av luktløse feromoner, hevder en ny undersøkelse.

10. mai 2011 av Rachel Kaufman, National Geographic News

Kvinner og menn kan ubevisst identifisere det motsatte kjønn ved hjelp av luktløse feromoner, hevder en ny undersøkelse.

Oppdagelsen er enda et bevis på at mennesker i likhet med resten av dyreriket bruker nesen mer enn tidligere antatt.

Reagerer mennesker fremdeles på kjemiske signaler?

"Hos dyr vet vi at kjemiske signaler faktisk er det mest utbredte kommunikasjonsmiddelet, men hos mennesker har vi ment at sansing ved hjelp av kjemoreseptorer ikke egentlig ble brukt," sier lederen av undersøkelsen, Wen Zhou, som er psykolog ved det kinesiske vitenskapsakademiet i Beijing.

"Men våre resultater tyder på at faktisk fremdeles reagerer på disse signalene, også selv om de ikke er klar over det."

I et nylig forsøk var forsøkspersoner som luktet på mulige feromoner fra det motsatte kjønn, mer tilbøyelige til å identifisere korrekt kjønn hos kjønnsnøytrale forsøksobjekter, også selv om deltakerne ikke visste at de luktet på noe.

Feromoner – kjemiske stoffer som kan viderebringe seksuell informasjon – er svært utbredt i dyreverdenen, og enkelte forskningsresultater tyder på at mennesker også bruker dem ubevisst.

Wen Zhou og de andre forskere i gruppen brukte videoopptak av lyspunkter som fulgte et menneskelig bevegelsesmønster.

Opptakene ble gjort ved å filme mennesker i bevegelsesdrakter med lysdioder i alle ledd maken til dem som brukes til spesialeffekter i Hollywood.

Deretter manipulerte forskerne lyspunktene matematisk helt til "figurene" verken hadde en typisk mannlig eller en typisk kvinnelig gangart.

Kjønnsferomoner påvirker identifiseringen av mann eller kvinne

20 menn og 20 kvinner så både videoanimasjonene av disse kjønnsnøytrale figurene og noen som tydeligere var enten mannlige eller kvinnelige. Mens de så videofilmene, luktet forsøkspersonene på nellikolje blandet med det mannlige steroidet androstadienon, det kvinnelige steroidet estratetraenol eller en nøytral olje som brukes mye som basis for kosmetikk.

Mennene som luktet på det kvinnelige feromonet, var mer tilbøyelige til å identifisere den kjønnsnøytrale figuren som en kvinne, og de var enda mer tilbøyelige til å identifisere figurer med et mannlig utseende som kvinnelige sammenlignet med de som luktet på en nøytral nellikolje.

Det ga de samme resultatene når kvinner luktet på den mannlige blandingen: De så oftere den kjønnsnøytrale figuren som mannlig enn de kvinnene som luktet på en nøytral olje.

Estratetraenol hadde ingen innvirkning på kvinnene, og androstadienon påvirket ikke mennene.

Denne forskjellen i oppfattelse hadde tilsynelatende ingen sammenheng med hva luktesansen fortalte dem: En forsøksperson med bind for øynene kunne ikke kjenne forskjell på nellikolje blandet med steroid og nøytral olje.

"Det ligger langt under bevissthetsterskelen," sier Wen Zhou. "De visste ikke hva de luktet på, men atferden viste disse forskjellige mønstrene."

Wen Zhou presenterte forskningsresultatene i april på det årlige møtet i Association for Chemoreception Sciences.

Kanskje du er interessert i ...

Les også