Luktesansens hemmeligheter avslørt

Reseptorer i menneskets nese er ordnet i grupper for å hjelpe hjernen med å skille mellom gode og dårlige lukter, hevder en både "spennende og foruroligende" undersøkelse.

4. oktober 2011 av Dave Mosher, National Geographic News

Millioner av reseptorer i nesens lukteorgan er ikke tilfeldig fordelt, forteller en ny undersøkelse. Derimot er reseptorene samlet i små duftsentre, som blant andre mulige funksjoner hjelper hjernen med å skjelne mellom gode og dårlige lukter.

Dataene ble samlet inn ved å stikke elektroniske sonder opp i folks neser og måle kommunikasjonen til de nasale nevronene når forsøkspersonene ble eksponert for forskjellige dufter.

Resultatene tyder på at graden av hvor behagelig en lukt er, er fast forankret i hodet vårt, og det setter spørsmålstegn ved hvordan de erfaringene vi mennesker gjør i livet, påvirker måten vi oppfatter lukter på.

"Spennende og foruroligende"

"Dette er både spennende og foruroligende", sier Don Wilson, som er nevrobiolog ved New York University School of Medicine i USA. Han har ikke deltatt i arbeidet.

"Dette stemmer ikke med det jeg og en rekke andre forskere mener om luktesansen."

I stedet for at hjernen bearbeider all duftinformasjon, tyder det blant annet på at nasale nevroner tar seg av noe av den, nesten som om nesen har sin egen lille hjerne.

Nesen lukter, slik tungen smaker

Den menneskelige nesen inneholder et frimerkestort lukteorgan som kalles olfaktorisk epitel og sitter i nesehulens tak.

Ved å putte sonder opp i museneser og måle aktiviteten til de nasale nevronene har forskere tidligere oppdaget at duftreseptorer muligens er ordnet i grupper, på samme måte som tungen har forskjellige områder som er beregnet til å oppfatte spesielle smakstyper som surt, søtt og salt.

Men nesen hos gnagere har over 1200 forskjellige typer duftreseptorer, og selv en liten sonde kan komme i berøring med tusenvis av reseptorer ved en enkelt måling, noe som gjør det vanskelig å få et klart signal.

Mennesket har imidlertid bare rundt 400 forskjellige typer reseptorer, og det gjør det mer overkommelig å stikke sonder opp i nesene og hente ut brukbar informasjon.

Bare rene kjemikalier

En gruppe ledet av hjerneforsker Noam Sobel ved Weizmann-instituttet i Israel, ba over 80 personer om å lukte på stoffer med dufter som i mange kulturer anses for å være enten behagelige eller ubehagelige.

Vanlige lukter kan være sammensatt av mellom ti og flere hundre komponenter. Derfor sprøytet Noam Sobel og kollegaene hans bare rene kjemikalier opp i nesen på forsøkspersonene, én duft om gangen.

Ved å analysere 801 nevrale målinger i folks neser fant gruppen ut at enkelte deler av det olfaktoriske epitelet er bedre til å fange opp dufter enn andre.

Forskerne fant også spesielle steder som er egnet til å oppfatte enten behag eller ubehag.

"Til min overraskelse viser dette noe om at epitelet er innstilt på å fange opp visse opplysninger" i visse områder, sier Don Wilson ved New York University.

"Vi kjenner ikke hensikten med disse områdene", legger han til, "men spennende er det."

Lukteundersøkelsen ble publisert på Internett i forrige uke av tidsskriftet Nature Neuroscience.

Kanskje du er interessert i ...

Les også