Hvorfor får solen meg til å nyse?

Ca. en firedel av alle mennesker nyser når de utsettes for skarpt lys. Fenomenet kalles den fotiske nyserefleksen eller ATSJOO-syndromet. Personer med dette arvelige syndromet vil nyse – ofte gjentatte ganger – hvis de får sterkt sollys eller elektrisk lys i øynene.Akkurat hvordan lys framtvinger nys, er ikke kjent, men de fleste eksperter er enige om at svaret må finnes i det autonome nervesystemet, altså de reguleringene i kroppen, som er utenfor vår bevisste påvirkning.

8. desember 2011

Ca. en firedel av alle mennesker nyser når de utsettes for skarpt lys.

Fenomenet kalles den fotiske nyserefleksen eller ATSJOO-syndromet. Personer med dette arvelige syndromet vil nyse – ofte gjentatte ganger – hvis de får sterkt sollys eller elektrisk lys i øynene.

Akkurat hvordan lys framtvinger nys, er ikke kjent, men de fleste eksperter er enige om at svaret må finnes i det autonome nervesystemet, altså de reguleringene i kroppen, som er utenfor vår bevisste påvirkning.

Et vanlig nys utløses av irritasjon i nesen som fanges opp av nerver i nesehulen og sender signal til hjernen om å nyse. Men et ”lysnys” kan utløses ved at signalene blander seg med signaler fra en annen refleks, nemlig pupillrefleksen.

Den sørger for at pupillene trekker seg sammen for å beskytte øynene når det kommer sterkt lys på netthinnen. Fordi kanalene som de to refleksene sender elektriske signaler gjennom, ligger like ved hverandre, kan det skje at de blander seg.

En teori går til og med ut på at de to refleksene faktisk deler kanal hos ”solnysere”.

Spør oss:

Har du et spørsmål til NGs eksperter? Send en e-post til: [email protected]. Bare spørsmål som trykkes i bladet, blir besvart og premieres med et flott verdenskart.

Kanskje du er interessert i ...

Les også