5 ting du ikke visste om barns skjelett

Visste du at barn har flere bein i kroppen enn voksne? Her kan du lese fem fakta om barns skjelett som du kanskje ikke kjente til fra før.

12. august 2014

1. Barn har 300 bein, mens voksne bare har 206. Det skyldes at flere bein, blant annet hånd- og fotrotsbein, vokser sammen.

2. Barns skjelett er mer ettergivende enn voksnes og kan i noen grad bøyes uten å brekke. De kan sammenlignes med friske pilekvister. Voksnes og særlig eldres skjelett ligner mer på tørre greiner som knekker med et smell.

3. Hvis et barn brekker en arm, vil bruddet oftest heles dobbelt så raskt som et tilsvarende brudd hos en voksen.

4. Nyfødte har seks fontaneller – "hull" – mellom beina i kraniet. Det er bløtområder av tykt bindevev som blant annet har til formål å gjøre passasjen ut av fødselsveien lettere, siden fontanellene tillater en viss sammentrykking av barnets kranium. Fontanellene vokser sammen i løpet av barnets første halvannet leveår.

5. Vokseverk hos barn er spontane smerter særlig i beina, som oppstår i alderen mellom 3 og 16 år. På tross av navnet er smertene sannsynligvis ikke direkte forbundet med veksten. Faktisk vet man ikke hvorfor de oppstår. 15–20 prosent av alle barn – flest jenter – får disse ubestemmelige smertene, som som regel forsvinner like raskt som de oppstod.

Kanskje du er interessert i ...

Les også