Hvilken menneskesans er best?

Følesansen hos mennesker er den eneste sansen der vi holder tritt med dyrene.

3. august 2012

Våre fem sanser – synet, hørselen, smaks-, lukte- og følesansen – gjør oss i stand til å navigere i verden.

Men sammenlignet med dyrenes sanser er ikke våre mye verdt. Bare på ett punkt holder vi følge: Følesansen i fingertuppene er så var at de kan registrere forskjeller på 1/10 mm, noe som er veldig bra selv i dyrenes verden.

Fingerspitzgefühl har gjort oss i stand til å kunne lage stadig mer avanserte redskaper, og den er også forutsetningen for at vi f.eks. kan lære å lese blindeskrift.

I dyreriket er det særlig stjernemuldvarpen som har en veldig godt utviklet følesans. Rundt neseborene på denne muldvarpen sitter et litt merkelig føleorgan som er formet som en stjerne og består av 22 tentakler med over 25 000 mikroskopiske reseptorer. De ekstremt følsomme tentaklene til stjernemuldvarpen kan oppfatte ujevnheter på opptil 1/1000 mm.

Spør oss:

Har du et spørsmål til NGs eksperter? Send en e-post til: [email protected]. Bare spørsmål som trykkes i bladet, blir besvart og premieres med et flott verdenskart.

Kanskje du er interessert i ...

Les også