Vi kan hallusinere med vilje

Hjerneskanninger bekrefter at noen kan se farger bare ved hjelp av fantasien.

9. desember 2011 av Christine Dell’Amore, National Geographic News

Mennesker er i stand til å se farger bare ved hjelp av fantasien, en oppdagelse som kanskje kan hjelpe folk som er redd for hypnoterapi, forteller en ny undersøkelse.

I et nylig eksperiment ble en gruppe mennesker som allerede var undersøkt, bedt om å se på et mønster med gråtoner og prøve å visualisere farger. Elleve av gruppens medlemmer var kategorisert som svært mottakelige for hypnose, mens sju av forsøkspersonene ikke var mottakelige.

Hypnose er en transelignende tilstand, som ifølge det uavhengige medisinske forskningssenteret Mayo Clinic i USA karakteriseres ved større fokus, konsentrasjon og indre mottakelighet. Rundt ti prosent av verdensbefolkningen er svært mottakelig for hypnose, mens ti prosent overhodet ikke blir påvirket.

De siste 80 prosentene av verdensbefolkningen er til en viss grad mottakelige, sier William McGeown, medforfatter av undersøkelsen og hjerneforsker ved Hull University i England.

Ifølge den nye undersøkelsen så alle forsøkspersonene som var lette å hypnotisere, en rekke farger, selv når de ikke var under hypnose, sier William McGeown.

Forskerne tok imidlertid ikke bare deres utsagn for god fisk. MR-skanninger viste at de delene av forsøkspersonenes hjerne som har å gjøre med oppfatning av farger, lyste opp når de så imaginære farger.

"Vi kan se forandringer i disse fargesensitive områdene av hjernen, som de ikke har noen mulighet til å kontrollere", sier William McGeown, som sammen med kolleger har offentliggjort undersøkelsen i desembernummeret av tidsskriftet Consciousness and Cognition.

Hjerneskanninger underbygger tidligere resultater

Den nye undersøkelsen viste dessuten at de mottakelige forsøkspersonene fikk en forsterket fargeopplevelse når de var under hypnose. De som ikke var mottakelige, så derimot ingen farger, hypnose eller ei.

Stephen Kosslyn, som er psykolog ved Stanford University i USA, sier at resultatene underbygger hans gruppes tidligere forskning.

I 2000 utga Stephen Kosslyn og hans kolleger en av de første undersøkelsene av fenomenet med å se farger. Som ledd i forsøket ba de noen svært mottakelige personer om å forestille seg noen grå firkanter i farger mens de var under hypnose.

Denne undersøkelsen, som gjorde bruk av PET-skanninger av forsøkspersonenes hjerne, viste også at forsøkspersonene aktiverte de delene av hjernen som er knyttet til oppfatning av farger.

Den nye undersøkelsen bekrefter det tidligere resultatet, men ved hjelp av MR-skanninger, som i dag ofte foretrekkes i forbindelse med forsøk fordi de gir en bedre romlig oppløsning, sier medforfatter William McGeown.

Ren forestilling kan kanskje avhjelpe fobier og smerte

På lang sikt kan forskningen i forestillingsevne muligens være en hjelp for leger som bruker hypnose til behandling av en rekke lidelser, fra fobier til smerte, mener William McGeown.

Til tross for medisinsk bruk av hypnose er mange mennesker fremdeles redd for denne metoden.

Den nye undersøkelsen viser at visualisering kan være et nesten like effektivt hjelpemiddel, og det betyr at det kanskje finnes et mindre skremmende alternativ for mennesker som er redd for hypnose, sier han.

"Psykoterapier, som består i å få pasienten til å bruke sin forestillingsevne – selv uten hypnose – kan muligens være en stor hjelp til å løse deres problem."

Kanskje du er interessert i ...

Les også