Støt i hjernen øker matematisk evne

Stimulering av hjernen med elektrisk strøm som ikke gir smerte, kan bedre folks matematiske ferdigheter, sier forskere.

8. november 2010 av Ker Than, National Geographic News

Oppdagelsen kan kanskje føre til nye, langtidsvirkende behandlingsmetoder for personer som har moderate til alvorlige matematiske innlæringsvanskeligheter, f.eks. dyskalkuli eller tallblindhet. Slike innlæringsproblemer hindrer en person i å forstå selv enkle matematiske begreper, forteller lederen for undersøkelsen, Roi Cohen Kadosh, som er hjerneforsker ved University of Oxford i England.

Å behandle den typen lidelser er "nettopp målet vårt", sier Roi Cohen Kadosh.

Teamet brukte en non-invasiv metode, kalt transkranial direkte strømstimulering, til å påføre hjernen en svak strøm hos 15 friske voksne i seks dager, mens de deltok i en innlæringsoppgave. Strømmen ble tilført via elektroder på hodet.

Forsøkspersonene, som hadde normale matematiske ferdigheter, ble først lært opp til å forbinde ni tilfeldige symboler med tall.

Dette ble gjort for å etterligne læreprosessen som barn går gjennom når de første gang skal lære å forbinde mumeriske verdier med sifre, sier Roi Cohen Kadosh.

Dårlig prøve bevis på godt resultat

Ved hver daglige treningsøkt ble deltagerne i undersøkelsen stimulert elektrisk i isselappen – den delen av hjernen som er avgjørende for tallbehandling.

"Folk med dyskalkuli har problemer i den [hjerneområdet] i form av f.eks. nedsatt hjerneaktivitet eller abnorme strukturer," sier Roi Cohen Kadosh.

Etter hver treningsøkt fikk deltagerne prøver av forskerne. Slike prøver har hos barn vist seg å ha en sammenheng med matematiske egenskaper senere i livet.

I en av prøvene ble deltagerne på en skjerm vist to av symbolene de hadde lært. Et av symbolene kunne f.eks. representere tallet to og det andre tallet fire. Symbolet for to var imidlertid med hensikt gjort større enn symbolet for fire.

Forskerne spurte deretter deltagerne om hvilket "tall" som fysisk var størst, symbolet for to eller for fire.

Folk med normale matematiske ferdigheter har problemer med denne oppgaven, mens små barn og folk med dyskalkuli har ikke det, forklarer Roi Cohen Kadosh.

Det skyldes at i normale hjerner griper ulike mentale prosesser inn i hverandre.

Når deltagernes hjerne ble elektrisk stimulert, ble prestasjonen i oppgaven dårligere, noe som beviste at at deres matematiske ferdigheter var blitt bedre.

"Det er motsatt av det man skulle tro," sier Roi Cohen Kadosh, men en dårligere prestasjon er tegn på at tallsymbolene er dypt rotfestet i deltagernes sinn – og det viser at behandlingen rent faktisk har bedret de matematiske ferdighetene.

Kanskje du er interessert i ...

Les også