Hjernen undersøkes med ny hjelm

Hjernen kan nå undersøkes med ny innovativ hjernehjelm, som gjør det enklere å oppdage hjernesykdommer tidligere.

12. november 2013

Som regel får man bare undersøkt hjernen sin hvis det oppstår sykdom i den, men det ønsker Tan Le å gjøre noe med. Å samle inn hjernedata krever tradisjonelt at man undersøker et stort antall personer på det samme stedet, og det er både en møysommelig og dyr prosess. Oftest er det også bare syke mennesker som inngår i undersøkelsene, og det betyr at man ikke får samlet inn data om hvordan friske hjerner skal oppføre seg.

Flytt med tankens kraft

Nå har Tan Le utviklet et apparat som man kan sette på hodet, og som kan registrere hjernedata hos forsøkspersoner som via Internett løser oppgaver som de får fra forskerne. De innsamlede hjernedataene kan så overføres elektronisk til forskerne, som kan studere dem samlet. På denne måten kan forskerne samle data fra hundre- eller tusenvis av forsøkspersoner i løpet av kort tid. "Hjelmen" kan registrere tanker, følelser og uttrykk og kan utstyre bæreren med tilsynelatende overnaturlige krefter: Konsentrer deg om å flytte en firkant tvers over en dataskjerm, og se hvordan den beveger seg av gårde bare ved hjelp av tanken.

Tan Les oppfinnelse kan være med på å utvikle mer effektive opplæringsredskaper. Den kan også medvirke til at vi kan oppdage hjernesykdommer tidligere og gjøre behandlingen mer effektiv.

Vi støtter talentene

National Geographic støtter hvert år unge, banebrytende eventyrere, forskere og fortellere for å anerkjenne deres viktige arbeid med å utvide kunnskapen vår om verden og hjelpe dem på vei tidlig i sin karriere.

Kanskje du er interessert i ...

Les også