Din sovende hjerne bestemmer hva du skal huske

Den sovende hjernen "beregner" hva som skal huskes, og hva som skal glemmes. Det hjelper deg til å tenke skarpere når du er våken.

3. desember 2010 av Charles Choi, National Geographic News

Når vi sover, håndplukker hjernen de hukommelsesinntrykkene som skal huskes, og det gir en skarpere og klarere tenkeevne, hevder en ny undersøkelse. Tidligere forskning har vist at søvnen hjelper mennesker til å holde fast på hukommelsesinntrykkene ved å lagre dem dypt i hjernen, slik at vi kan hente dem frem senere.

Men den nye undersøkelsen, som er en gjennomgang av både ny og eldre forskning i søvn og hukommelse, viser at søvnen dessuten omdanner erindringer på måter som gjør dem litt mindre nøyaktige, men nyttigere på lang sikt. For eksempel kan erindringer som er gjort tilgjengelige gjennom søvn, hjelpe mennesker med å få ny innsikt, trekke konklusjoner og fremkalle abstrakte tanker mens de er våkne.

"Den sovende hjernen er ikke dum – den lagrer bare ikke alt vi fôrer den med, men beregner hva som skal huskes, og hva som skal glemmes," sier lederen av undersøkelsen, Jessica Payne, som er kognitiv hjerneforsker ved University of Notre Dame i Indiana i USA.

Følelsesladede erindringer fester seg

For eksempel er erindringsdetaljene som tilsynelatende blir husket best, ofte de mest følelseladede, sier Jessica Payne.

Jessica Payne og hennes kolleger fant ut at hvis folk blir vist en scene med en følelsesladet gjenstand i forgrunnen, f.eks. en bil som har vært i en ulykke, er de mer tilbøyelige til å huske denne gjenstanden enn for eksempel palmetrær i bakgrunnen, spesielt hvis de testes etter å ha sovet en natt.

I stedet for å ta vare på scener i fullt omfang omstrukturerer hjernen tilsynelatende scenene og husker bare de mest følelsesladede og kanskje viktigste elementene i dem, mens den lar mindre følelsespregede detaljer gli i bakgrunnen. Målinger av hjerneaktiviteten avslører at de delene av hjernen som er knyttet til følelser og lagring av hukommelsesinntrykk, i perioder er mer aktive under søvn enn i våken tilstand.

"Det gir god mening å huske følelsesladede opplysninger selektivt. Forfedrene våre burde helst ikke glemme at det befant seg en slange et bestemt sted, eller at noen i stammen var spesielt ondskapsfull og måtte unngås," sier Jessica Payne, som fikk undersøkelsen offentliggjort i oktobernummeret av tidsskriftet Current Directions in Psychological Science.

"Erindringer handler ikke så mye om å huske fortiden, men om å være forberedt på og kunne forutsi forskjellige fremtidsscenarier."

Kanskje du er interessert i ...

Les også