Islendinger har indiansk blod i årene

500 år før Columbus stevnet ut på havet, hadde islandske vikinger kanskje med seg en nordamerikansk indianerkvinne hjem, viser en kontroversiell ny DNA-undersøkelse.

26. november 2010 av Traci Watson, National Geographic News

Ved å analysere en type DNA som bare nedarves fra mor til barn, har forskere funnet over 80 nålevende islendinger med en genetisk variasjon maken til den som i størst grad finnes hos nordamerikanske indianere. Dette avtrykket ble trolig satt i de islandske arveanleggene rundt år 1000, da det første vikingindianerbarnet ble født, mener forfatterne bak undersøkelsen.

Historiske nedtegnelser og arkeologisk materiale viser at islandske vikinger nådde frem til Grønland rett før år 1000 og raskt fortsatte til det nåværende Canada. Islendingene grunnla til og med en landsby i Newfoundland, selv om den bare besto i et tiår eller så.

Teorien om at en nordamerikansk indianerkvinne seilte fra Nord-Amerika til Island i denne perioden, gir den beste forklaringen på islendingenes variant, sier forskergruppen. "Vi vet at vikinger seilte til Amerika," sier Agnar Helgason ved deCODE Genetics og Islands universitet, som har forfattet undersøkelsen sammen med sin student Sigrídur Ebenesersdóttir og andre kolleger. "Så man behøver bare å anta … at de møtte mennesker og endte med å ha med minst én kvinne hjem."

"Selv om det kanskje er interessant og overraskende, er det slett ikke så usannsynlig," tilføyer Agnar Helgason. "De alternative forklaringene er mindre sannsynlige for meg." For eksempel teorien om at det genetiske trekket kanskje finnes uavhengig og uoppdaget hos noen få europeere.

Undersøkelsens opphavsmenn innrømmer imidlertid at saken langt fra er avsluttet. Men genetiker Ripan Malhi ved University of Illinois i USA, som er ekspert i etniske DNA-forskjeller, og som ikke har medvirket i prosjektet, er enig i at rapporten inneholder "sterke genetiske tegn på førkolumbisk kontakt mellom folk på Island og nordamerikanske indianerne".

Kanskje du er interessert i ...

Les også