Har eneggede tvillinger like fingeravtrykk ?

Fingeravtrykket er unikt for en person og brukes som en sikker form for identifikasjon - både til EU-pass og til politiarbeid. Fingeravtrykk er så unike at selv eneggede tvillingers fingeravtrykk er forskjellige.

18. april 2016

Mellom nær beslektede mennesker vil det ofte være likheter i de mønstrene som utgjør fingeravtrykket.

Siden eneggede tvillinger stammer fra det samme befruktede egget, har de samme DNA, og fingeravtrykkene vil derfor ligne svært mye på hverandre.

Men helt like er de ikke.

Det skyldes at fingeravtrykk ikke bestemmes bare av genene, men også av en rekke miljøfaktorer.

Miljøet under fosterstadiet spiller en stor rolle

Fingeravtrykk dannes i fosterstadiet, der det overordnede mønsteret avgjøres av genene, men der miljøforhold som lengden på navlestrengen – som kan ha betydning for blodtilførselen – tilgang til næring i fostervannet, blodtrykk og plassering i livmoren også har betydning for utviklingen av en tvillings fingeravtrykk.

Kanskje du er interessert i ...

Les også