Genmanipulert sebrafisk er grønn og selvlysende

Genmanipulering hjelper forskere med å kartlegge hva helseskadelige stoffer gjør med kroppen.

25. april 2012 av Brian Handwerk, National Geographic News

En genmanipulert fisk som er grønn og selvlysende, bidrar til å kaste lys på hva forurensende stoffer gjør med kroppen.

Hormonforstyrrende stoffer finnes i en rekke industriprodukter, deriblant plast, og i mange prevensjonsmidler for kvinner.

Kjemikaliene etterligner kjønnshormonenes virkning, og det gir problemer med forplantningen hos både mennesker og dyr. Tidligere forskning har vist at de kjemiske stoffene får fisk til å skifte kjønn, og hos mennesker er hormonforstyrrende stoffer knyttet til lavere sædkvalitet samt bryst- og testikkelkreft.

Genmanipulering viser kjemisk stoff

Likevel har forskere hatt problemer med å spore hva hormonforstyrrende stoffer gjør inne i kroppen hos et menneske eller et dyr. Derfor genmanipulerte forskerne en sebrafisk til å lyse der det kjemiske stoffet forekommer, og dermed vise hvor det muligens skader kroppen.

"Kort fortalt har vi over en periode tilført fisken genetiske elementer som spesifikt er fremstilt for å vise hvor de kjemiske stoffene trenger inn i og reagerer med kroppen", sier lederen av undersøkelsen, Charles Tyler ved University of Exeter i England.

"Denne genetiske mekanismen produserer proteiner som ikke forstyrrer den måten disse kjemikaliene oppfører seg på i kroppen, men de lyser grønt under et fluorescerende mikroskop, og det gir et signalsystem som viser hvilke typer kroppsvev som blir påvirket.

"Dette gir igjen en mer 'intelligent' metode for å identifisere hvor [i mennesker] de forurensende stoffene kan ha en helseskadelig virkning."

Genmanipulering av fisk bekrefter tidligere resultater

Charles Tyler og hans gruppe utsatte sebrafisken for forskjellige konsentrasjoner av kjemiske stoffer som man vet påvirker hormonet østrogen, deriblant etinyløstradiol, som finnes i p-piller, nonylfenol, som forekommer i maling og industrielle rensemidler, og bisfenol A (BPA), som inngår som komponent i mange former for plast.

Alle disse stoffene er vanlig utbredte forurensningsstoffer i ferskvann og knyttes til problemer som kjønnsskifte hos fisk og redusert fruktbarhet og økt kreftforekomst hos mennesker.

Forskerne utsatte fisken for forskjellige hormonforstyrrende stoffer i varierende konsentrasjoner og brukte derefter et mikroskop for å se hvilke organer i den vesle fisken som lyste opp og dermed reagerte på de kjemiske stoffene.

Dataene skulle bidra til å kunne peke ut grenseverdiene for når kjemikaliene påvirker forskjellig vev og forskjellige organer i kroppen.

Ved å observere den selvlysende fisken fikk forskerne slik bekreftet tidligere forskningsresultater, blant annet en forbindelse mellom bisfenol A og hjerteproblemer.

"Vi kan se på fisken at spesielt hjertet lyser som en reaksjon på bisfenol A", sier Charles Tyler. "Dermed kan vi konsentrere oss om hjertet og prøve å se nærmere på mekanismene i det som skjer."

Charles Tyler og hans kolleger så også kjemikaliene lyse opp andre deler av fiskens anatomi, deriblant øyne og skjelettmuskler.

"Det er ofte blitt antatt at disse kjemiske stoffene påvirker leveren eller testiklene eller eggstokkene, men hos disse fiskene har vi identifisert dem i mange forskjellige typer vev, deriblant deler av hjernen", sier han.

På det nåværende tidspunkt er den fluorescerende teknologien begrenset til fisk som er mindre enn seks dager gammel, fordi skinnet ennå ikke har utviklet pigment, som ellers ville gjøre det vanskelig å observere den selvlysende virkningen.

"Neste fase er å krysse disse fiskene med en stamme som mangler pigment i skinnet", noe som vil gjøre gruppen i stand til også å observere de selvlysende reaksjonene hos voksen fisk, sier Charles Tyler.

Forskningen med de lysende fiskene ble offentliggjort 18. april i tidsskriftet Environmental Health Perspectives.

Kanskje du er interessert i ...

Les også