Genetisk rigget for et liv i høyden

De fleste tibetanere er genetisk tilpasset et liv på "verdens tak", viser en ny undersøkelse som er publisert i internettutgaven av tidsskriftet Science.

26. mai 2010 av John Roach, National Geographic News

Tibetplatået hever seg over 4000 meter opp over havflaten. I denne høyden utsettes folk flest for oksygenmangel – det kommer for lite oksygen ut i kroppsvevet, noe som kan medføre livsfarlige lunge- eller hjernebetennelser.

Forskere har oppdaget at for å overleve i den tynne luften, er mange tibetanere utstyrt med spesielle utgaver av to gener som sørger for et lavt hemoglobininnhold i blodet.

Hemoglobin er det stoffet i de røde blodlegemene som er oksygenbærende, og derfor kan oppdagelsen virke "svært ulogisk", sier lederen av undersøkelsen, Tatum Simonson ved Eccles-instituttet for human genetikk ved University of Utah i Salt Lake City i USA.

"Normalt er det slik at hvis du eller jeg eller en annen person som ikke er tilpasset høyden, beveger oss omkring der, vil vi få et økt hemoglobininnhold i blodet for å kompensere for det lave oksygennivået."

Men høye hemoglobinnivåer er knyttet til komplikasjoner som forhøyet blodtrykk og kronisk høydesyke, sier Tatum Simonson.

Disse negative følgeeffektene kan ha ført til en genetisk mutasjon blant tibetanere, som "hindrer dem i å produsere like mye" hemoglobin, bemerker hun.

Kan tibetanske gener kurere høydesyke?

Tidligere forskning har vist at tibetanere kompenserer for det lave oksygeninnholdet ved å trekke pusten flere ganger i minuttet enn mennesker som lever på havnivå. Dessuten er tibetanernes blodkar tykkere, noe som gjør dem mer effektive til å transportere oksygen ut i kroppsvevet.

Tatum Simonson og kollegene startet letingen etter det genetiske grunnlaget for å tilpasse seg et liv i tynn luft med å samle inn blodprøver fra en landsbybefolkning i Tibet, som bor 4486 meter over havflaten.

Deretter lette forskergruppen etter genetiske variasjonsmønstre i tibetanernes DNA og sammenlignet resultatene med eksisterende data over genvariasjoner hos kinesiske og japanske folkegrupper som lever i lavlandet og er nær beslektet med tibetanere.

Atskillige genvarianter som knyttes til et liv i stor høyde – som de som omsetter oksygen – ble funnet hos tibetanerne, men ikke hos de beslektede lavlandsnaboene. Blant disse er det særlig to gener som har nær sammenheng med lav produksjon av hemoglobin.

Fremtidig forskning vil ta sikte på å avsløre flere og mer konkrete detaljer om hva de endrede genene i realiteten gjør. Det kan kanskje bistå forskerne i å finne metoder som kan "forhindre at folk blir syke" i den tynne luften, sier Tatum Simonson.

Kanskje du er interessert i ...

Les også