14 år gamle Asia vasker sitt nyfødte jentebarn, mens den to år gamle datteren leker. Asia er syk og blør stadig etter fødselen, men har ikke tilgang til verken hjelp eller informasjon. Mer enn 350 000 kvinner dør hvert år av komplikasjoner ved graviditet og fødsel. Foto: Stephanie Sinclair

Galleri: Kvinners helse

Det er en menneskerett selv å kunne bestemme hvor mange barn en vil ha. Men 215 millioner kvinner som ikke ønsker å bli gravide, bruker ikke effektiv prevensjon. Hvis de fikk bestemme selv, ville det bidra til å stabilisere antall mennesker i verden.

14. oktober 2011

Det er en menneskerett selv å kunne bestemme hvor mange barn en vil ha. Men 215 millioner kvinner som ikke ønsker å bli gravide, bruker ikke effektiv prevensjon. Hvis de får oppfylt sin rett til å bestemme selv, vil det bidra til å stabilisere antallet mennesker i verden.

Unge jenter venter på å komme til svangerskapsundersøkelse på en klinikk i byen Peten. Klinikken henvender seg spesielt til ungdom og gir også tilgang på prevensjon. Svangerskap og fødsler medfører dobbelt så stor risiko for kvinner under 20 år som for kvinner over 20 år. Foto: Mark Tuschman

Unge kvinner fra landsbygda i Tongzhou-distriktet lærer ferdigheter slik at de kan få seg jobb hos Kinas nyrike. Mesteparten av pengene de tjener, kommer til å bli brukt på mat, utdannelse og helseutgifter for familien. Foto: Randy Olson

En lærer og en av elevene hennes står ved tavlen på en kostskole for jenter i Pali, Rajasthan. Mahatma Gandhis ektefelle etablerte disse kostskolene for vanskeligstilte jenter. Det er 776 millioner voksne i verden som ikke har lært å lese. 2/3 av dem er kvinner. Foto: Mark Tuschman

Unge kvinner som selv har valgt sin livsstil, møtes på en lokal bistro. Kvinners likestilling er sikret i FNs kvinnekonvensjon (CEDAW-konvensjonen). Avtalen er ratifisert av 186 land, og deriblant alle de nordiske landene som hvert fjerde år rapporterer resultater til FN. Foto: Jodi Cobb

Kanskje du er interessert i ...

Les også