Forklaring på nær døden-opplevelser?

Hvite lys og engleobservasjoner skyldes for mye CO2 i blodet, hevder undersøkelse.

12. april 2010 av James Owen, National Geographic News

Nær døden-opplevelser skyldes at hjernen spøker med sin eier som følge av en overdose med karbondioksid i blodet, hevder en ny undersøkelse som er gjengitt i tidsskriftet Critical Care.

Mange personer som har overlevd etter alvorlige skader, har fortalt at de så livet passere i revy, observerte hvite lys, forlot kroppen eller møtte engler eller sine avdøde kjære.

En gruppe forskere har undersøkt om forskjellige konsentrasjoner av oksygen og karbondioksid har noe med de mystiske fenomenene å gjøre.

Gruppen gransket i alt 52 pasienter som var blitt innlagt på tre større sykehus med hjerteproblemer og deretter gjenopplivet. Under en hjertestans og en påfølgende gjenopplivning stiger og faller konsentrasjonen av blodgasser som CO2 pågrunn av manglende blodsirkulasjon og åndedrett. I alt 11 av pasientene fortalte om nær døden-opplevelser.

"Vi fastslo at blant pasientene som opplevde fenomenene, var konsentrasjonen av karbondioksid i blodet tydelig høyere enn hos dem som ikke merket noe," uttaler en av forskerne, Zalika Klemenc-Ketis ved universitetet i Maribor i Slovenia.

CO2 eneste fellesnevner ved nær døden-opplevelser

Andre faktorer som pasientenes kjønn, alder, religiøse overbevisning eller tiden det tok å gjenopplive dem, hadde ingen innvirkning på om pasientene rapporterte om nær døden-opplevelser.

Ifølge forfatterne av undersøkelsen fantes det tilsynelatende heller ingen sammenheng med opplevelsene og kjemikaliene som ble brukt under den innledende behandlingen, noe som tidligere har vært ansett for å være en mulig forklaring på nær døden-opplevelser etter en hjertestans.

Hvordan karbondioksid i realiteten kan få hjernen til å skape nær døden-opplevelser, lå utenfor undersøkelsens rammer, så på det nåværende tidspunktet "er den nøyaktige patofysiologiske mekanismen bak dette ikke kjent," sier Zalika Klemenc-Ketis.

Men personer som har pustet inn for mye karbondioksid eller oppholdt seg i store høyder, noe som kan gi økt innhold av CO2 i blodet, har fortalt om opplevelser som kan ligne nær døden-opplevelser, fortsetter hun.

Et glimt av livet etter døden?

Undersøkelsen er en av de første som påviser en direkte sammenheng mellom karbondioksid i blodet og nær døden-opplevelser, uttaler Christopher French som er psykolog ved University of Londons avdeling for anomalistisk psykologisk forskning, og som ikke deltok i den nye granskingen.

Sykehusundersøkelsen bekrefter tidligere laboratorieforsøk som ble gjennomført i 1950-årene, der man konkluderte med at virkningene av hyperkapni (økt konsentrasjon av CO2 i blodet) lignet mye på det vi i dag ville ha karakterisert som nær døden-opplevelser, uttaler Christopher French i en e-post.

Andre forskere lar seg likevel ikke overbevise.

"Problemet med å argumentere for CO2 som årsak er at alle som får hjertestans, har økt CO2-konsentrasjon, mens bare 10 prosent melder om nær døden-opplevelser," sier nevropsykiater Peter Fenwick i psykiatrisk institutt ved King's College i London.

Dessuten har pasienter med hjertestans "ingen sammenhengende hjerneaktivitet som kan understøtte bevisstheten, og langt mindre en episode med en så stor klarhet som en nær døden-opplevelse," hevder Peter Fenwick.

Kanskje du er interessert i ...

Les også