Spørsmål 3 – Hva blir det neste som skjer?

Hva blir det neste som skjer?

28. oktober 2014

Hva blir det neste som skjer?

Det er naturligvis ingen som vet hvor mye verre epidemien i Vest-Afrika blir. USAs senter for sykdomskontroll og -forebygging sendte i slutten av september ut en rapport som forutsier at det i det verst tenkelige tilfellet vil være 1,4 millioner tilfeller i begynnelsen av neste år. Verdens helseorganisasjon (WHO) sa i midten av oktober at antall nye tilfeller frem til desember kan stige med 10 000 i uken, noe som er ti ganger større stigning enn i den foregående måneden. Og Verdensbanken har advart om at kostnadene i forbindelse med epidemien kan komme opp i 190 milliarder kroner, noe som i tillegg til helsekatastrofen vil være en økonomisk katastrofe for de tre vestafrikanske landene.

Vil epidemien spre seg ytterligere og føre til utbrudd i andre deler av verden? Det håper vi ikke. Vil den vise seg som nye, sporadiske tilfeller hos mennesker som har reist fra Vest-Afrika uten å vite at de var smittet da de gikk om bord i flyet (Thomas Eric Duncan var angivelig uvitende om det)? Sannsynligvis.

Hva er den beste metoden til å begrense denne typen tilfeller? Streng kontroll i flyplassene, isolering av reisende som tester positive, reiserestriksjoner eller kanskje et totalt forbud mot rutefly fra Liberia, Guinea og Sierra Leone. Disse tiltakene vil trolig hjelpe. Det viktigste og mest effektive vi kan gjøre, er imidlertid å hjelpe så mye som mulig med å stanse utbruddet, der det begynte, nemlig i Vest-Afrika.

Ebola skal bekjempes i Vest-Afrika

Verden vil ikke bli kvitt ebola 2014 før Vest-Afrika er kvitt det. Selv strenge restriksjoner og innreiseforbud for alle besøkende fra Vest-Afrika vil ikke gjøre det umulig for viruset å komme inn i Europa eller USA eller alle mulige andre steder.

Vår garanti mot truende dødelige virus kan aldri bli en 100 prosents garanti. Til det er det for mange, deriblant noen som lurer i vertsdyr i fjerne skoger, men også mer velkjente virus som nipah i Bangladesh, marburg i Uganda, lassa i Vest-Afrika, sin nombre-viruset i det vestlige USA og alle de nye influensaene som kommer fra Sørøst-Asia – pluss mange andre som ennå ikke er identifisert og navngitt.

Dessuten er det for mange mennesker som deler territorium med vertsdyrene og med hverandre. Vi er for tett knyttet sammen via lufttrafikken. Virus er enkle organismer, men godt tilpasset den moderne verden.

I år er det ebola, destruktiv og skremmende. Neste år vil det være noe annet.

Kanskje du er interessert i ...

Les også