Spørsmål 1 – Hvor kommer ebolaviruset fra?

Hvor kommer ebolaviruset fra?Utbruddet begynte i starten av desember 2013 i landsbyen Meliandou i det sørøstlige Guinea, ikke langt fra grensene til både Liberia og Sierra Leone. Det første kjente tilfellet var et to år gammelt barn som døde 6. desember etter å ha hatt feber, oppkast og svart avføring. Barnets mor døde en uke senere, og deretter fulgte en søster og en bestemor – alle med symptomer som omfattet feber, oppkast og diaré. Derfra spredte utbruddet seg til andre landsbyer via personer som hadde vært på sykebesøk eller deltatt i begravelser.

28. oktober 2014

Hvor kommer ebolaviruset fra?

Utbruddet begynte i starten av desember 2013 i landsbyen Meliandou i det sørøstlige Guinea, ikke langt fra grensene til både Liberia og Sierra Leone. Det første kjente tilfellet var et to år gammelt barn som døde 6. desember etter å ha hatt feber, oppkast og svart avføring. Barnets mor døde en uke senere, og deretter fulgte en søster og en bestemor – alle med symptomer som omfattet feber, oppkast og diaré. Derfra spredte utbruddet seg til andre landsbyer via personer som hadde vært på sykebesøk eller deltatt i begravelser.

Ikke før i mars, tre måneder senere, varslet lokale myndigheter Guineas helsedepartement om disse klyngevise utbruddene av en besynderlig, dødelig sykdom ute på landet. På det tidspunktet var antall tilfeller begynt å øke raskt som følge av smitte mellom mennesker. Men kjeden av tilfeller som er innbyrdes knyttet sammen, reiser spørsmålet om den opprinnelige kilden. Hvordan ble det første barnet sykt?

Fruktflaggermus under mistanke

Ebola er et zoonotisk virus, noe som betyr at infeksjonen kan overføres fra dyr til mennesker. Zoonosen kan leve sitt normale liv i et såkalt vertsdyr, der den ubemerket kan oppholde seg i lang tid uten å forårsake symptomer.

Vertsdyret for ebolavirus er fremdeles ukjent – selv etter at man i 38 år, altså siden det første utbruddet i 1976, har forsøkt å identifisere det – men en eller flere arter fruktflaggermus, deriblant Hypsignathus monstrosus, er under mistanke. Det finnes Hypsignathus monstrosus i det sørøstlige Guinea. Og det er mulig at noen har drept en flaggermus for å få mat og tatt den med til Meliandou, der barnet er blitt smittet, enten ved direkte kontakt med flaggermusen eller ved å få viruset fra hendene til en voksen.

Hvorfor er disse faktaene og antagelsene viktige? Fordi de er påminnelser om at ebolavirus er hjemmehørende i skogene i Ekvatorial-Afrika. Det vil aldri bli utryddet så lenge disse skogene eksisterer, med mindre vertsdyret blir utryddet (anbefales ikke) eller blir kurert for virusinfeksjonen (ikke sannsynlig). Viruset kan trekke seg tilbake og skjule seg i årevis, men før eller siden vil det dukke opp igjen som følge av uheldig kontakt mellom mennesker og vertsdyr. Og så vil det spre seg blant oss på nytt. Alle tanker og all planlegging rundt hvordan vi kan forsvare oss mot ebolavirussykdommen i fremtiden, må ta høyde for denne kjensgjerningen.

Kanskje du er interessert i ...

Les også