Mange mennesker har laktoseintoleranse

Får du vondt i magen av melk? Hele 68 prosent av verdens befolkning er ikke i stand til å fordøye melk. Dette kalles laktoseintoleranse og skyldes mangel på laktase, et enzym som bryter ned melkesukkeret laktose.

22. mai 2015

Over to tredjedeler av verdens befolkning har laktoseintoleranse. Det er imidlertid mindre utbredt i regioner med melkedyr. Laktase er til stede i kroppen hos småbarn, men svekkes hos de fleste av oss etter at vi har blitt avvent, sier evolusjonsgenetikeren Pascale Gerbault. Bare i mindre befolkningsgrupper fortsetter kroppen å produsere enzymet, slik at man er i stand til å bryte ned melkeprodukter også i voksen alder.

Skandinavia vinner over laktosen Forskere er usikre på hva denne forskjellen skyldes, sier Pascale Gerbault. Én tendens er imidlertid tydelig: Toleranse overfor melkeprodukter er mer utbredt i regioner som har tradisjon for å holde melkedyr som kveg, geiter og sauer. De fleste skandinaver drikker melk uten problemer, og ifølge forskere skyldes dette at det har skjedd en gunstig mutasjon et sted i Skandinavia .

I de tidlige bondesamfunnene, hvor tilgang på føde ofte var begrenset, hadde mennesker som bar på det endrede genet en klar fordel. Ett glass melk eller to om dagen kunne faktisk være avgjørende for ens overlevelse. Genetiske studier har vist at omkring 90-95 % av den voksne befolkningen i Finland, Danmark, Sverige og Norge er laktosetolerante. I Asia er dette tallet snudd på hodet. Her er nemlig halvparten av befolkningen allergiske overfor melk.

Kanskje du er interessert i ...

Les også