Lykkepiller dreper E. coli-bakterier i vannforsyningen

Når lykkepiller skylles ut i kloakksystemet, fører det med seg mer enn glade ekskrementer.

26. mai 2011 av Rachel Kaufman, National Geographic News

Forskere i Pennsylvania i USA har oppdaget at små konsentrasjoner av fluoksetin, som er virkestoffet i lykkepiller, tar livet av bakteriebestander i de store nordamerikanske innsjøene.

Spor etter lykkepiller som Prozac er blitt funnet i både drikkevann og innsjøer over hele verden. Ifølge eksperter er konsentrasjonene for små til å påvirke mennesker, men de har vist seg å skade forplantningssystemet hos bløtdyr og kan kanskje også påvirke hjernen hos dyr som fisk.

En positiv egenskap?

Umiddelbart høres det positivt ut å drepe bakterier. "Det første man tenker, er at 'det er bra, for de skal uansett ikke være der'," sier mikrobiolog Steve Mauro ved Mercyhurst College i USA. Hans forskergruppe har funnet fluoksetin i små konsentrasjoner i vannet like ved strendene i Lake Erie. "Men hva med alle de andre bakteriene som hører hjemme her og inngår i økosystemet?"

Da forskerne behandlet rent sjøvann med tilsvarende konsentrasjoner, drepte det kolibakterier og enterokokker (tarmbakterier), som begge kan forårsake alvorlige infeksjoner hos mennesker.

Fluoksetinet som er funnet i Lake Erie, er i svært lave konsentrasjoner, ca. 1 nanogram per liter vann, sier Steve Mauro. "Det ser ikke ut til å ha en konsentrasjon som kan være skadelig for mennesker" og heller ikke for virvelløse dyr. Steve Mauro har imidlertid en mistanke om at fluoksetin i kombinasjon med andre kjemikalier kan påvirke økosystemet i innsjøen.

Hvor kommer det fra?

Det er imidlertid en gåte hvor kjemikaliet kommer fra. Man antar at fluoksetin blir tatt opp i vannsystemene etter at stoffet har passert gjennom kroppen og blitt utskilt med urinen. Brukere av medikamentet som skyller ubrukte piller ned i toalettet, kan kanskje bidra til problemet. Renseanlegg filtrerer vanligvis ikke vekk kjemikaliet.

Men ved Presque Isle State Park i Lake Erie, hvor vannprøvene med fluoksetin ble tatt, "er det ingen utløp. Det er ingen direkte kloakkutløp i nærheten av strendene," sier Steve Mauro. Det betyr at fluoksetinet trolig er spredt utover hele innsjøen, legger han til.

Steve Mauro og hans kolleger la frem resultatene sine mandag på det 111. møtet i American Society for Microbiology.

Kanskje du er interessert i ...

Les også