Kan gift fra svart mamba erstatte morfin?

Ifølge en ny undersøkelse vil smertestillende medisin fremstilt av gift fra Afrikas svarte mamba være like sterk som morfin, men uten de risikoene man kjenner fra andre medikamenter.

11. oktober 2012 av Kate Andries, National Geographic News

Giften fra en av verdens giftigste slanger blir kanskje en viktig ingrediens i en ny type smertestillende medikament.

Smertestillende stoffer, kalt mambalginer, som utvinnes av giften fra Afrikas svarte mamba, er like kraftige som enkelte opiater, deriblant morfin, men uten den risikoen for pusteforstyrrelser og andre bivirkninger som ofte knytter seg til smertestillende preparater.

"Det er bemerkelsesverdig at dette er gjort mulig med den dødelige giften fra en av verdens giftigste slanger", sier lederen av undersøkelsen, Anne Baron ved instituttet for molekylær og cellulær farmakologi i Frankrike.

Tidligere undersøkelser har vist at enkelte slangegifter inneholder toksiner som kan fremkalle smerte fordi de aktiverer pH-følsomme ionkanaler (ASIC-er) i det sentrale og perifere nervesystemet. Anne Baron og hennes kollegaer oppdaget at ved å isolere de peptidene de har kalt mambalginer, kan smerte minimeres eller helt fjernes ved å rette dem mot og dermed hemme bestemte ASIC-er i kroppen.

"Smerte følger noenlunde de samme veier hos mus og mennesker, og det gjør oss ganske sikre på at disse peptidene også vil være effektive for mennesker", sier Anne Baron. Hennes undersøkelse kommer i morgen i tidsskriftet Nature.

Naturlige toksiner har lenge vært brukt som medisin

Gift fra slanger og andre dyr som f.eks. edderkopper og skorpioner har lenge vært brukt til medisinske formål, og store deler av moderne forskning har rettet oppmerksomheten mot å utvikle giftstoffene til medisinpreparater beregnet på et bredere marked.

Egenskaper ved gift fra kongekobra, mokkasinslange, klapperslange og huggorm har vist seg å ha en virkning på en lang rekke sykdommer, deriblant å løse opp blodpropp og muligens bremse veksten av kreftceller.

"Toksiner fra dyregift er i mange tilfeller [blitt til] utbredte medisintyper", sier Zoltan Takacs, som er herpetolog og toksinolog og av NG utnevnt til lovende forsker i 2010. "Det er ingen tvil om at det vil fortsette, ettersom de aller fleste toksiner fremdeles er uutforsket."

Dyretoksiner er spesielt verdifulle for biomedisin, forklarer Zoltan Takacs, på grunn av deres selektivitet og affinitet. "Toksiner brukes både til målretting av preparater, dvs. å finne ut nøyaktig hva preparatet skal rettes imot", sier han, "og som arbeidstegning til fremstilling av det endelige preparatet."

Selv om gjennombruddet er oppmuntrende, advarer Zoltan Takacs mot å forvente en rask utvikling av medisin til mennesker. "For å utvikle en ny medisin kreves det 10 til 15 år og fem milliarder kroner", sier han, "og selv da har man likevel ingen garantier."

Anne Baron og hennes kollegaer har planer om å videreføre resultatene til kliniske nivåer, selv om enhver utvikling vil ta flere år. Ifølge Anne Baron har de imidlertid tatt patent, og medikamentselskapet Theralpha arbeider for tiden med å utvikle de smertestillende stoffene.

Kanskje du er interessert i ...

Les også