Innvollsorm demper sklerose

Et nytt forsøk tyder på at en helt spesiell orm kan være med på å dempe, eller faktisk kurere, multippel sklerose og andre autoimmune sykdommer.

8. juli 2016 av Nanna Vium / Illustrert Vitenskap

Innvollsormer og parasitter er som oftest noe de fleste helst unngår å få i seg.

Men nå antyder en helt ny studie fra Australia at det kan være grunn til å hilse de organspisende blodsugerne velkommen.

En helt spesiell orm

Forskere fra University of Technology Sydney er nemlig i full gang med å studere hvordan en kontrollert ormeinfeksjon kan være med på å bremse utviklingen av multippel sklerose, ofte forkortet MS.

Gjennom de siste årene har flere observasjoner indikert at land med større utbredelse av de såkalte parasittormene har en lavere forekomst av autoimmune sykdommer, blant annet multippel sklerose.

På den bakgrunnen undersøker nå forskerne hvordan en helt bestemt parasittorm, Fasciola hepatica, kan bidra i behandlingen av sykdommen.

Skiller ut molekyler

Et mikroskopisk utsnitt av parasittormen Fasciola hepatica, som normalt spiser av leveren på sauer, kuer og mennesker. Foto: Wikimedia

Helt konkret skiller ormen ut en rekke molekyler for å unngå å etterlate vevsskade og dermed pådra seg oppmerksomhet fra immunforsvaret på sin reise gjennom organene til mennesker, sauer og kuer.

Og spesielt ett av de molekylene har vist seg å ha en dempende effekt på de betennelsene som oppstår ved sykdommer som sklerose.

Studiene er fortsatt i en tidlig fase, men forskerne håper at de kan utvinne molekylet og bruke det som en behandling uten at pasientene behøver å bli utsatt for en levende orm.

– Vårt mål er å utvikle en behandling som kan dempe eller stanse utviklingen av sykdommen, sier forskningsleder Sheila Donnelly.

Kanskje du er interessert i ...

Les også