Ris: Nye sorter blir fremtidens mat

Ris som kan dyrkes på tørre marker. Hvete som tåler saltholdig jord. Og en rotknoll som trives i næringsfattig jord. Disse plantene er noen av fremtidens dyrkede plantesorter som skal dekke etterspørselen fra en økende global befolkning.

9. januar 2013

Ris er den viktigste næringskilden for over 50 prosent av verdens befolkning, og etterspørselen stiger. Jord og vann er etter hvert mangelvarer, og derfor går mye av produksjonen over til å bli dyrket på tørre marker i stedet for tradisjonelle overrislede marker.

Fjellris gir ofte dårligere avling enn sumpris, men forskere har ved hjelp av tradisjonell planteforedling utviklet sorter som gir økt utbytte på tørre marker. De prøver også genetisk å endre fotosyntesen i kornet slik at det vokser bedre med mindre vann.

De nye rissortene gjør det mulig for bønder å dyrke jorda i kaldere og tørrere områder så vel som i sumper i lavlandsområder. I Etiopia har det for eksempel betydd at risproduksjonen har økt fra 15 460 til 887 400 tonn på bare fem år.

I Australia har man krysset moderne hvete med en gammel sort som tåler salt bedre. Kunstvanning øker nemlig innholdet av salt i jorden, og det påvirker plantenes evne til fotosyntese. Den nye hvetesorten har økt Australias avling i saltholdig jord med 25 prosent.

En varmeglad knoll

Kassava trives i næringsfattig og tørr jord og er ifølge en ny undersøkelse den afrikanske planten som det lønner seg mest å dyrke i et klima med stigende temperaturer. En temperaturstigning på 1 °C kan øke avlingen av kassava i Øst-Afrika med 10 prosent.

Kanskje du er interessert i ...

Les også