Matavfall: Så mye kaster vi!

Visste du at omkring 24 prosent av alle kalorier i verden ender som matavfall? Og at Italias årlige matavfall kan brødfø hele Etiopias underernærte befolkning? Her har vi samlet tall og fakta om hvor mye mat vi kaster i hverdagen.

12. august 2014

Store deler av verdens dyrebare mat ender som søppel. Kastingen skjer på mange forskjellige nivåer og har vidtrekkende konsekvenser både for det globale klimaet, for lokalsamfunnene og den enkelte forbrukers lommebok. Kasting av mat defineres som regel som den maten som kastes selv om den er spiselig for mennesker. Det kan være rester fra middagsbordet eller den siste skvetten med yoghurt som man ikke får ut av kartongen.

Det skjulte matavfallet

Vi kaster også mange tonn mat i året fordi vi kjøper for mye og ganske enkelt ikke rekker å spise det før maten blir for gammel. Men man snakker også om det skjulte matavfallet, som omfatter planter og dyr, som kunne ha blitt til menneskeføde hvis det hadde blitt behandlet eller utnyttet optimalt gjennom hele kjeden fra produsent til supermarked over forbrukerens bord.

Biprodukter fra matproduksjonen, som ikke er egnet til menneskeføde, kan også utnyttes mer optimalt, slik at det f.eks. kan ende som biogass i busser og andre transportmidler.

Veiledningen "Kast mindre mat" øker oppmerksomheten rundt matavfall

Nordisk Ministerråd har publisert veiledningen "Kast mindre mat" med praktiske tips om hvordan storhusholdninger som hotellkjeder, familierestauranter, ulike typer kantiner, m.m. kan forebygge og redusere matsvinn. Målet er at alle som jobber innenfor bransjen, skal kunne bruke veiledningen til å finne inspirasjon til eget arbeid for å redusere matsvinn.

Årlig matavfall pr. person i forhold til husstandens størrelse:

Jo færre i husstanden, desto mer matavfall viser en dansk analyse. Stadig flere bor alene og etterlyser mindre pakker av særlig kjøtt, grønnsaker og pålegg.

Visste du at ...

– Frankrikes årlige matavfall kan brødfø hele DR Kongo i Afrika. – EU-landene kaster årlig 3 millioner tonn brød – det tilsvarer hele Spanias forbruk av brød. – Italias årlige matavfall kan brødfø hele Etiopias underernærte befolkning.

Kanskje du er interessert i ...

Les også