Hva gir de soldatene å spise?

Landets matkultur avspeiler seg i feltrasjonene i dette galleriet. Noen av feltrasjonene som er vist her, er heldagsrasjoner, andre er enkelte måltider. Ikke alle måltidsbilder viser hele innholdet av feltrasjonen.

30. oktober 2014

Soldatenes feltrasjoner avspeiler i høy grad hvert lands matkultur. Under krigen i Afghanistan kunne én fransk feltrasjon byttes til seks amerikanske. Nå er alt helt omvendt, for kvaliteten på de amerikanske troppenes mat har fått et voldsomt løft.

Kanskje du er interessert i ...

Les også