Her er fremtidens elskovsdrikker

I anledning av valentinsdagen bringer vi her tre tips om fremtidens elskovsdrikker. Var det noen som sa viagra til kvinner?

1. februar 2013

Siden tidenes morgen har vi mennesker vært fascinert av elskovsdrikker. Og ser vi frem i tiden, kan hjerneforskning kanskje komme til å spille en rolle i forbindelse med utviklingen av elskovsdrikker. Faktisk ser det ut til at vi snart har elskovsdrikker der virkningen er empirisk bevist.

Hjerneforsker Larry J. Young forklarer at præriemus (Microtus ochrogaster), som man mener er en av få monogame pattedyrarter bortsett fra mennesker, kan være nøkkelen til utvikling av virksomme elskovsdrikker.

Det som binder præriemus sammen, er tilsynelatende knyttet til to hormoner – oxytocin hos hunner og vasopressin hos hanner – som reagerer med nevrotransmitteren dopamin. Forskning tyder på at de samme kjemiske utløserne kanskje virker hos mennesker. Det betyr igjen at det kanskje er mulig å fremstille effektive midler beregnet på å fremkalle kjærlighet og styrke kjærlighetsbåndene, skriver Larry J. Young.

Faktisk er produkter som gjør bruk av oxytocin, allerede tilgjengelige på Internett. Ett av disse midlene er Flibanserin, som angivelig øker seksualdriften hos kvinner.

Viagra til kvinner?

USAs legemiddelmyndigheter (FDA) avviste i 2010 Flibanserin som middel mot kvinners manglende sexlyst. Medisinen markedsføres nå som antidepressiv, men er omtalt mange steder på Internett som et effektivt middel hvis man som kvinne har mistet lysten på sex.

Og i 2012 ble det offentliggjort to undersøkelser som viste at Flibanserin kan ha en positiv effekt på kvinners evne til å oppnå seksuell tilfredsstillelse.

Feromoner

Feromoner er kjemiske stoffer som dyr sender signaler til hverandre med, ofte i forbindelse med paring. Hvorvidt de også finnes hos mennesker, er et mysterium. Ikke desto mindre tilbys det såkalte feromondrikker over alt på Internett til mennesker som gjerne vil øke sin tiltrekningskraft.

Men inntil det foreligger vitenskapelige bevis, er nok blomster og sjokolade et tryggere valg.

Midler mot hjertesorg

Flere forsøk med posttraumatiske stressreaksjoner har den siste tiden pekt på at man ved hjelp av medisin kan redusere virkningen av hjertesorg til et mer håndterlig nivå, også selv om denne typen midler ikke sletter de konkrete hukommelsesinnntrykkene.

"Når det gjelder posttraumatisk stress, er følelsen så voldsom at den overskygger de vanlige hjernemekanismene som gjør mennesker i stand til bearbeide minnene og komme videre", sier Karim Nader ved McGill University i Canada.

Kanskje du er interessert i ...

Les også