Hvem oppfant fyrstikken?

Ideen til fyrstikken går flere hundre år tilbake. Men det var en svenske som endte med å ta patent på sikkerhetsfyrstikken slik vi kjenner den i dag.

30. oktober 2014

Ideen til fyrstikken kom trolig på 1600-tallet, da man oppdaget at fosfor og svovel antennes når man gnir dem sammen. Men utviklingen kom først for alvor i gang på begynnelsen av 1800-tallet, da kjemikere eksperimenterte med å lage selvantennelige trebiter.

Franskmannen Jean Chancel var en av de første som oppdaget at en blanding av blant annet kaliumklorat og sukker antente når man dyppet den i svovelsyre – dyppefyrstikker. Andre tidlige fyrstikker involverte flasker med fosfor og andre stoffer og var problematiske og farlige.

På 1820-tallet ble den første strykefyrstikken solgt i London. Blandingen bestod av kaliumklorat, antimonsulfid og svovel, som antente når man trakk den mellom to biter med sandpapir. På 1830-tallet begynte man å bruke hvitt, eller gult, fosfor sammen med svovel i blandingen, som var så lettantennelig at det antente når man strøk den på alle ru overflater, men på grunn av giftighet ble hvitt fosfor forbudt i fyrstikkproduksjon i 1906.

På 1840-tallet oppdaget kjemikere at hvitt fosfor kan omdannes til rødt fosfor, som er mindre giftig, og i 1844 tok svensken G.E. Pasch patent på sikkerhetsfyrstikken, som bare antente når man strøk den over en strykeflate med rødt fosfor. Fyrtøyets dager var for alvor talte.

Kanskje du er interessert i ...

Les også