Hva veier en sky?

De henger ”vektløse” på himmelen, men faktisk kan en vanlig sky veie flere tusen tonn.

29. april 2014

"Alt i verden består av atomer, også skyene", forteller atomfysiker Helge Knudsen ved universitetet i Aarhus, "og vi bruker betegnelsen molarmasse når vi beregner hvor mye ting veier ut fra atomenes vekt." Et mol er et antall, og molarmassen er vekten av et mol atomer.

En sky er vanndamp

Skyen består av vanndråper og vann i gassform, som vi kaller vanndamp. Temperaturen avgjør hvor mye vann den kan inneholde. Ved for eksempel 20 °C kan luften inneholde 1,7 prosent vann i gassform, og ved å gange vannatomenes antall (mol) med molarmasse kan man finne at vanndampen i en sky på én kubikkilometer kan veie 17 000 tonn.

Skyen er lettere enn tørr luft

Men hvordan kan en sky som er så tung, sveve i luften? Det kan den fordi vanndamp, som skyen består av, veier 18 gram pr. mol, og dermed er lettere enn den tørre luften som omgir den. Den veier nemlig hele 29 gram pr. mol.

Kanskje du er interessert i ...

Les også