Hva ser en fargeblind?

100 prosent fargeblindhet, akromatopsi, er en komplisert lidelse som kommer til uttrykk på flere måter.

16. juni 2011

Det er en viss usikkerhet om hva en helt fargeblind person kan se.

Noen oppfatter verden i svart, hvitt og nyanser av grått, men har ikke noen helt klar forståelse av begrepet farge. Men det er en sjelden tilstand. Det vanligste er å være rød-grønn-fargeblind. Da kan man ikke skjelne mellom nyanser av disse fargene, og disse fargene kan oppfattes like. De grønne prikkene på illustrasjonen ovenfor danner tallet 74, men en rød-grønn-fargeblind ser tallet 21.

Fargeblindhet skyldes et defekt gen på X-kromosomet. Siden kvinner har to X-kromosomer og sjelden et defekt fargegen på begge, blir få kvinner fargeblinde, ca. 0,5 prosent. Menn har bare ett X-kromosom og har derfor flere tilfeller av fargeblindhet, ca. 8 prosent.

Spør oss:

Har du et spørsmål til NGs eksperter? Send en e-post til: [email protected]. Bare spørsmål som trykkes i bladet, blir besvart og premieres med et flott verdenskart.

Kanskje du er interessert i ...

Les også