Fukushima-lekkasje stoppes med ismur

Radioaktivt vann ved Fukushima stoppes med ismur.

10. april 2014

I 2013 viste det seg at Japans jordskjelvrammede atomkraftverk Fukushima hadde lekket ut mye forurenset vann, og det siver fremdeles radioaktivt vann ned i grunnvannet.

Fukushima ismur skal stoppe radioaktivitet

Nå vurderer japanerne å anlegge en mur av is i grunnen ved å pumpe kjølevæske gjennom rør 30 meter nede i bakken, slik at vannet i bakken fryser. Ismuren bør kunne holde rent grunnvann bort fra verket og stoppe radioaktive partikler fra å slippe ut i havet. Metoden er ikke perfekt, "men det er den barrieren som har størst sjanse til å virke", sier ingeniøren Ed Yarmak.

Kanskje du er interessert i ...

Les også