Er tyngdekraften den samme over alt?

Nei, tyngdekraften på Jorden varierer.

22. november 2011

Sett fra rommet ser kloden ut som en blå marmorkule, men for forskere som studerer forbindelsene mellom tyngdekraft, geologi og klima, ligner Jorden mer på en potet som buler flere steder.

Modellen ovenfor kalles en geoide og viser hvordan Jorden ville sett ut dersom den ble formet slik at den viste den vekslende tyngdekraften som forårsakes av variasjoner i massetettheten inne i planeten. Geoiden er utarbeidet av ESA, Det europeiske romagenturet, og er den nyeste og hittil mest detaljerte.

Landskapet, f.eks. fjell, har en viss effekt på tyngdefeltet, men geologiske strukturer helt inne i jordkappen har stor betydning for Jordens tiltrekningskraft.

I områder med mindre masstetthet er tyngdekraften svakere. F.eks. ligger geoidens laveste punkt i Indiahavet, der en kollisjon mellom to litosfæreplater for millioner av år siden kanskje førte til dannelse av bergarter med mindre massetetthet.

Man kan også studere endringer i geoiden over tid for å se hvordan klimaet påvirker jordoverflaten.

Nye satelittdata fra NASA viser at tyngdekraften på polenes iskapper blir mindre etter hvert som varmere klima endrer massen fra is til vann.

Spør oss:

Har du et spørsmål til NGs eksperter? Send en e-post til: [email protected]. Bare spørsmål som trykkes i bladet, blir besvart og premieres med et flott verdenskart.

Kanskje du er interessert i ...

Les også