Babybrikke skal varsle om vanskjøtsel

I 2017 skal alle nyfødte i den svenske byen Norrtälje få innlagt en brikke bare ett døgn etter fødselen. Brikken skal måle hormonnivåer hos babyene og varsle kommunen hvis de er for lave.

31. mars 2016 av Babak Arvanaghi

Psykiske lidelser, lærevansker og dårlig tannhygiene – alt sammen er problemer som er i kraftig vekst blant barn fra 0 til 5 år i den svenske byen Norrtälje ca. 70 km nord for Stockholm.

Det får nå myndighetene til å ta grep.

Ifølge helse- og sosialdirektør i Norrtälje kommune, Hasse Borg, skyldes en stor del av problemene foreldrenes manglende omsorg for sine barn. Det skriver flere svenske medier.

Brikke måler lykkehormoner

Som et forsøk vil kommunen derfor i hele 2017 utstyre alle nyfødte – anslått til ca. 500 barn – med en brikke som kan måle hormonnivåene i babyenes kropp. Brikken er designet til bl.a. å kunne måle lykkehormonene oksytocin, dopamin og endorfin.

Det gjør den ved løpende å ta blodprøver med spesialutviklete mikrofiltre som kan skille mellom de forskjellige hormonene i blodet.

Brikken er bare litt større enn et riskorn. FOTO: Hormony Inc.

Ekspertgruppe overvåker

De innsamlede dataene blir deretter omdannet til en elektrisk strøm som sender signaler til en mottakerenhet utenfor barnets kropp, for så å bli videresendt til en egen ekspertgruppe nedsatt av kommunen for anledningen.

Ekspertgruppens primære oppgave er å overvåke de innsamlede dataene og holde øye med nivået av lykkehormoner.

Hvis nivået av endorfin, dopamin og oksytocin synker, og nivået av stresshormoner som f.eks. adrenalin og kortisol stiger, er det et tegn på at barnet mistrives. I disse tilfellene griper ekspertgruppen inn med sosialforebyggende tiltak.

Brikke opereres inn kort tid etter fødselen

Innopereringen av brikken skjer senest fem timer etter fødselen, da det ifølge brikkens utvikler Hormony Inc. gir de sikreste måleresultatene.

Brikken er så liten at den kan opereres inn under huden ved hjelp av en kanyle i den ene rumpeballen – det gjør ikke mer vondt enn en vaksine.

Norrtäljes årgang 2017 kommer til å gå rundt med brikken til omkring femårsalderen, når den vil bli fjernet igjen.

OBS: Dette var en aprilspøk

Kanskje du er interessert i ...

Les også