Sjeldent glimt av Plutos lillebror

Ny undersøkelse avslører detaljer om overflaten på dvergplaneten Makemake og gir et hint om hvorfor lillebroren til planeten Pluto ikke har en altomspennende atmosfære.

28. november 2012 av Andrew Fazekas, National Geographic News

Astronomer har fått det hittil beste innblikket i den mystiske dvergplaneten Makemake, som går i bane i den dypfrosne utkanten av solsystemet vårt, og dermed er denne lillebroren til Pluto endelig i ferd med å komme ut av skyggen.

Makemake (uttales MAH-keh MAH-keh etter en polynesisk skapergud) ble oppdaget i 2005 og er ett av fem Pluto-lignende himmellegemer som har ført til en ny definisjon av ordet "planet" og opprettelsen av en ny gruppe dvergplaneter i 2006.

På lik linje med den litt større Pluto kretser den frosne kloden rundt vår sol i en bane som ligger utenfor Neptuns. Forskere hadde forventet at Makemake også ville ha en klodeatmosfære – men ny forskning avslører at det ikke er tilfellet.

Som å studere en mynt på 48 kilometers avstand

En internasjonal gruppe med astronomer har for første gang fått inblikk i Makemakes fysiske egenskaper ved hjelp av European Southern Observatorys tre kraftigste teleskoper i Chile. Forskerne observerte endringen i lyset som ble avgitt av en fjern stjerne mens dvergplaneten passerte foran den.

"Slike hendelser er ekstremt vanskelige å forutsi og observere, men de er de eneste metodene for å innhente nøyaktig kunnskap om viktige egenskaper ved dvergplaneter", sier Jose Luis Ortiz, som er hovedforfatter av den nye undersøkelsen og astronom ved Instituto de Astrofisica de Andalucia i Spania.

Det er som å forsøke å studere en mynt på 48 kilometers avstand eller mer, tilføyer Jose Luis Ortiz.

Jose Luis Ortiz og gruppen hans visste at Makemake ikke hadde noen atmosfære da lyset fra stjernen i bakgrunnen plutselig ble svakere og kraftigere mens den dypfrosne kloden passerte foran forsiden.

"Lyset forsvant plutselig alle stedene vi observerte hendelsen, og det betyr at denne kloden ikke kan være omgitt av en tett atmosfære slik slektningen Pluto er", sier Jose Luis Ortiz.

Hvis Makemake hadde hatt en atmosfære, ville lyset fra stjernen gradvis ha avtatt og deretter økt mens dvergplaneten passerte forbi den.

Makemake er dekket av frossent metan

Forskernes nye observasjoner legger til mange detaljer i vårt bilde av Makemake. De begrenser ikke bare muligheten for en atmosfære, men gir også mer nøyaktige opplysninger om planetens størrelse og overflate.

"Vi tror at Makemake er formet som en kule som er litt flattrykt ved begge poler, og som i overveiende grad er dekket av svært hvite isformasjoner, som stort sett består av metan", sier Jose Luis Ortiz.

"Men det er også tegn på en viss mengde organisk materiale, i hvert fall noen steder. Dette materialet er for det meste svært rødt, og vi tror at terrenget på en liten prosentandel av overflaten er ganske mørkt", legger han til.

Hvorfor Makemake mangler en altomspennende atmosfære, er fremdeles en stor gåte, men Jose Luis Ortiz har en teori. Pluto er dekket av nitrogenis. Når Solen varmer opp dette flyktige materialet, omdannes det umiddelbart til en gass som bidrar til Plutos atmosfære.

Makemake mangler nitrogenis på overflaten, og derfor finnes det ikke noe som Solen kan varme opp til en gass, og som kan inngå i en atmosfære.

Dvergplaneten har mindre masse og svakere gravitasjonsfelt enn Pluto, sier Jose Luis Ortiz. Det innebærer at Makemake i løpet av eonene muligens ikke har vært i stand til å holde fast på nitrogenet.

Metanis forvandles også til en gass når det varmes opp. Men ettersom dvergplaneten er omtrent på sitt fjerneste sted i forhold til Solen, mener Jose Luis Ortiz at Makemakes overflatemetan fremdeles er frossent.

Og selv hvis metanet skulle omdannes til en gass, ville en eventuell atmosfære maksimalt dekke ti prosent av kloden, sier Jose Luis Ortiz.

De nye resultatene presenteres mer detaljert i dag i tidsskriftet Nature.

Kanskje du er interessert i ...

Les også