Oppdagelse av mulig Jord-tvilling

Kepler-22b er den første planeten som man nå med sikkerhet vet befinner seg "midt i den beboelige sonen".

6. desember 2011 av Ker Than, National Geographic News

En mulig tvilling til Jorden er bekreftet i bane rundt en sollignende stjerne 600 lysår borte. Den nye planeten, kalt Kepler-22b, befinner seg trolig på helt riktig sted for å kunne romme liv, opplyser NASA.

Den nye planeten, som er oppdaget via Kepler-romferden, er den første kloden som er mindre enn Neptun og samtidig befinner seg midt i sin stjernes beboelige sone.

Midt i den beboelige sonen

Den beboelige sonen, også kalt Gullhår-sonen, er det området rundt en stjerne der en planets overflate verken er for varm eller for kald til at det kan finnes vann i flytende form og dermed liv slik vi kjenner det.

Det er observert andre planeter i sin stjernes beboelige sone, men de fleste av disse andre verdenene er himmellegemer på størrelse med Jupiter eller Neptun, og derfor er de sannsynligvis ikke hjemsted for liv.

"Antall bekreftede verdener under Neptun-størrelse som er i sin beboelige sone, er liten, og det er langt mellom dem fordi de er så vanskelige å finne", sier Natalie Batalha, som er nestleder på Keplers forskerteam og ellers ved San Jose State University i California i USA.

Faktisk er det foreløpig bare funnet to planeter som oppfyller disse betingelsene – Gliese 581d og HD 85512 – og begge kloder går i bane i den ytterste utkanten av sin stjernes beboelige sone, noe som gjør dem mer i slekt med Venus og Mars enn med Jorden.

"Det som gjør nettopp denne oppdagelsen så spennende, er at denne planeten befinner seg akkurat midt i den beboelige sonen", sier Natalie Batalha.

"Dessuten går den i bane rundt en stjerne som nesten er identisk med vår sol, mens de to andre som er observert, går i bane rundt en betydelig kaldere stjerne."

Nærmere noe ekte jordlignende

Kepler-ferden oppdager nye kloder ved å overvåke 150 000 stjerner på én gang og holde øye med fall i lysstyrker, noe som er et tegn på at planeter krysser foran stjernen sin.

Kepler-22b er blant de ca. 54 planetene i jordstørrelse som Kepler-teamet i februar utpekte til å være mulige kandidater. Romfartøyet må imidlertid observere at planeten krysser foran stjernen sin minst tre ganger, før man kan bekrefte at et signal skyldes en planet.

"Vi hadde flaks da vi oppdaget denne planeten", uttaler William Borucki, som er Keplers ledende forsker ved NASA Ames forskningssenter i California.

"Første gang planeten krysset foran stjernen, ble registrert bare tre dager etter at vi hadde erklært romfartøyet klart til drift. Den avgjørende tredje gangen observerte vi i juledagene 2010."

Den nye planeten har ca. 2,4 ganger større radius enn Jorden, men forskerne kjenner ennå ikke til planetens overflatesammensetning fordi de fremdeles mangler en avgjørende opplysning: massen til Kepler-22b.

Kepler-teamet håper imidlertid at massen til Kepler-22b kan beregnes ved hjelp av et nytt, jordbasert instrument på Kanariøyene, som starter med observasjoner våren 2012.

Det nye teleskopet, som heter HARPS North, kan med stor nøyaktighet måle en planets dopplerhastighet, dvs. endringer i lysets bølgelengde fra et objekt i rommet når det beveger seg nærmere eller lenger unna Jorden.

Ved hjelp av denne informasjonen kan forskerne beregne massen og dermed tettheten til Kepler-22b og avgjøre om det er en steinplanet eller en vannverden.

"Vi håper virkelig at HARPS North vil være til hjelp i denne letingen etter planetens masse", sier Natalie Batalha ved San Jose State University.

"Vi nærmer oss stadig noe ekte jordlignende, og det er en utvikling som det er spennende å følge."

Den nye planeten, Kepler-22b, vil bli beskrevet i flere detaljer i et kommende nummer av Astrophysical Journal.

Kanskje du er interessert i ...

Les også