Nytt planetsystem funnet

To nyoppdagede planeter som er på størrelse med Saturn og kretser rundt en sollignende stjerne, kan ha en jordlignende ledsager. Det viser data fra NASAs Kepler-teleskop.

31. august 2010 av Rachel Kaufman, National Geographic News

Et nyoppdaget planetsystem som kretser rundt en sollignende stjerne, omfatter kanskje en supersjelden jordlignende planet. Det antyder data mottatt fra NASAs romteleskop Kepler.

Kepler ble utplassert i mars i fjor og er konstruert for å holde spesiell utkikk etter exoplaneter – jordlignende planeter i baner rundt andre stjerner enn solen. Det foregår som følge av transitter, periodiske fall i lysintensiteten fra stjerner, noe som skyldes at planeter passerer foran dem, sett fra teleskopets siktepunkt.

To exoplaneter i bane rundt Kepler-9

Etter å ha analysert syv måneders innsamlede data fra Kepler har en forskergruppe ledet av Matt Holman ved Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics i USA påvist to transitterende exoplaneter i bane rundt stjernen Kepler-9, som befinner seg rundt 2300 lysår fra jorden.

Den ene planeten, som har fått navnet Kepler-9b, bruker bare drøyt 19 jorddøgn på én runde rundt stjernen. Den andre planeten, Kepler-9c, bruker nesten 39 døgn på ett omløp.

Forskerne har merket seg at begge planetene med jevne mellomrom øker og minsker farten i banene. Det betyr at de to planetene er låst fast i en innbyrdes "gravitasjons-resonans" – slik at gravitasjonen fra den ene planeten påvirker den andres bane. Og omvendt.

Ved hjelp av denne informasjonen kunne forskerne beregne planetenes masse, og de kom frem til at begge klodene er litt lettere enn Saturn. Omfatter det nyoppdagede planetsystemet en varm jord?

Da astronomene beregnet hvor stort fall i stjernenes lysstyrke de to planetene burde forårsaken, oppdaget de en tredje og svakere interferenskilde. Det signalet kan bety at en tredje planet, som er mindre og nærmere vertsstjernen, transitterer Kepler-9 med en omløpstid på bare 1,6 døgn. Denne tredje kloden burde i så fall være halvannen gang tyngre enn jorden og bestå av stein snarere enn gass.

Interessant kandidat

Men forskerne nøler litt med å feire oppdagelsen – forstyrrelser fra bakgrunnsstjerner eller stjerneledsagere kan minne mye om signalene fra transitterende exoplaneter. "Foreløpig har en en meget, meget interessant kandidat, og jeg håper at vi kanskje snart se noe mer," sier Matt Holman.

Selv om det uidentifiserte himmellegemet viser seg å være en jord omtrent som vår, vil den ikke egne seg til koloni for mennesker. På grunn av den korte avstanden til stjernen ligger planetens overflatetemperatur på rundt 1900 grader Celcius.

Kanskje du er interessert i ...

Les også