Ny planet funnet i solsystemet vårt?

Ifølge nye beregninger forstyrrer en hittil uoppdaget planet muligens banen til flere objekter i det ytre solsystemet.

15. mai 2012 av Richard A. Lovett, National Geographic News

En hittil uoppdaget planet går kanskje i bane i den mørke utkanten av solsystemet, forteller ny forskning.

Den muligens uoppdagede planeten er for langt borte til å kunne ses med teleskop, men den viser tilsynelatende sin tilstedeværelse ved å forstyrre banen til de såkalte kuiperbelteobjektene, sier Rodney Gomes, som er astronom ved Brasils nasjonale observatorium i Rio de Janeiro.

Kuiperbelteobjekter er små, kometlignende isobjekter, deriblant noen dvergplaneter som befinner seg utenfor banen til Neptun.

For eksempel er dvergplaneten Pluto, som har en diameter på ca. 2300 km, og som engang ble regnet som den niende planeten i solsystemet vårt, et av de største kuiperbelteobjektene. Tjuetalls andre objekter er flere hundre kilometer i diameter, og flere oppdages hvert år.

Det spennende er, sier Rodney Gomes, at ifølge hans nye beregninger følger omtrent en håndfull kuiperbelteobjekter, deriblant det fjerne objektet ved navn Sedna, en merkelig bane sammenlignet med hva de burde ut fra eksisterende modeller for solsystemet.

Det er flere mulige forklaringer på objektenes uventede bane, sier Rodney Gomes, som tirsdag la frem resultatene sine i Oregon i USA på et møte i American Astronomical Society.

Rodney Gomes mener at den mest sannsynlige forklaringen er en "solledsager med masse som en planet", dvs. en planet som går i bane svært langt fra Solen, men som har en masse som er stor nok til å påvirke kuiperbelteobjektene via gravitasjonskraften.

Villfaren klode?

Som et ledd i det nye arbeidet analyserte Rodney Gomes banen til 92 kuiperbelteobjekter og sammenlignet deretter sine resultater med datamodeller for hvordan objektene burde fordele seg med og uten en ekstra planet.

Hvis det ikke finnes en fjern planet, konkluderer Rodney Gomes med, viser modellene ikke de svært avlange banene vi ser for seks av objektene.

Det er uvisst nøyaktig hvor stor kloden kan tenkes å være, men det er mange muligheter, tilføyer Rodney Gomes.

På bakgrunn av beregningene sine mener Gomes at en planet på størrelse med Neptun – ca. fire ganger større enn Jorden – som går i bane 225 milliarder km fra Solen, ca. 1500 ganger lenger unna enn Jorden, ville ha den nødvendige effekten.

Men det samme ville et himmellegeme på størrelse med Mars – bare omkring halvparten så stor som Jorden – som går i en svært avlang bane, og som en gang imellom kommer innenfor åtte milliarder kilometers avstand av Solen.

Rodney Gomes tror at det mystiske himmellegemet kanskje kan være en villfaren planet, som er slynget ut av sitt eget stjernesystem og senere er fanget inn av Solens gravitasjon.

Eller så er den antatte planeten kanskje dannet nærmere vår sol for deretter å bli slynget lenger unna på grunn av gravitasjonspåvirkningen fra andre planeter.

Uansett hva det er, vil det være en utfordring å lokalisere en slik planet helt nøyaktig.

For det første kan planeten være ganske svaktlysende. For det andre gir Rodney Gomes' simuleringer ikke astronomene noen idé om hvor de skal rette teleskopene. "Den kan være hvor som helst", sier han.

Kanskje du er interessert i ...

Les også