NASA-oppdagelse: jordlignende planet

Steinplanet som er 1,4 ganger større enn Jorden, er "missing link", sier astronom.

12. januar 2011 av Richard A. Lovett, National Geographic News

Den minste planeten som hittil er oppdaget utenfor vårt solsystem, er funnet i bane rundt en sollignende stjerne ca. 560 lysår borte, opplyser astronomer. Planeten, som har fått navnet Kepler-10b, er bare 1,4 ganger større enn Jorden og 4,6 ganger tyngre. Planeten er funnet ved hjelp av NASAs romsonde Kepler og er den første av over 500 kjente exoplaneter som med sikkerhet består av stein, i likhet med Jorden, Mars, Venus og Merkur.

Kepler ble skutt opp i mars 2009 og er konstruert til å lete etter potensielt beboelige, jordlignende planeter. Astronomer har studert Kepler-10b siden oppdagelsen i 2009, da teamet ble oppmerksom på at vertsstjernen i perioder lyste svakere når planeten passerte foran den. Det var ingen lett oppgave å finne en så liten planet på den måten. Hvis man betraktet Jorden på samme avstand, ville kloden vår bare medføre en reduksjon i solens lysstyrke på 0,01 %. Det forteller Natalie Batalha ved San Jose State University i USA, som er hovedforfatter av en kommende vitenskapelig artikkel om oppdagelsen.

"Forestill deg at du har 10 000 lyspærer og så tar bort én. Det er denne forskjellen i lysstyrke vi er på utkikk etter," sier Natalie Batalha. Men etter å ha brukt Kepler og andre instrumenter til å beregne den nye planetens størrelse, masse og tetthet nøyaktig "vet vi at det uten tvil er snakk om en steinplanet", utdyper Natalie Batalha.

Minste planet har tetthet som jern

For å få et tydeligere bilde av Kepler-10b så forskerne på vertsstjernens egenskaper når den reagerte på stjerneskjelv. Stjerneskjelv er akustiske forstyrrelser som får hele stjernen til å vibrere som en klokke. "På samme måte som vi bruker ultralyd til å undersøke et ufødt foster og jordskjelv til å undersøke Jordens indre, bruker vi stjerneskjelv til å undersøke den indre strukturen og egenskapene til selve stjernen," sier Natalie Batalha.

"En bitte liten stjerne gir andre frekvenser enn en stor – på samme måte som når man fører buen over strengene på en fiolin og får en annen lyd enn på en cello."

Ved hjelp av stjerneskjelv kunne Natalie Batalha og hennes kolleger nøyaktig bestemme stjernens størrelse, masse og alder, og det gjorde dem igjen i stand til å foreta svært nøyaktige beregninger av egenskapene til den nye planeten. Astronomene har nøye observert de bitte små variasjonene i stjernens lysstyrke for å bestemme størrelsen til Kepler-10b. Observasjonene avslørte dessuten at planeten er svært nær sin stjerne og bruker 20 timer på banen rundt stjernen.

Ved hjelp av W.M. Keck-observatoriet på Hawaii har Kepler-gruppen laget nøyaktige målinger av de ørsmå endringene i bølgelengden til vertsstjernens lys. Disse dataene viste hvordan stjernen beveget seg frem og tilbake som en reaksjon på planetens gravitasjon, og det gjorde dem i stand til å beregne massen til begge himmellegemene.

På bakgrunn av de kombinerte dataene konkluderte gruppen med at Kepler-10b må være en steinplanet med en gjennomsnittlig tetthet på 8,8 gram per kubikkcentimeter – omtrent det samme som en klump med jern.

Steinplanet er "planetarisk missing link"

Selv om dette er en steinplanet, er det ingen garantier for at den er beboelig. Når det gjelder Kepler-10b, vender den ene siden av planeten alltid inn mot stjernen, noe som innebærer at denne siden har en overflatetemperatur på 1370 grader Celsius, anslår Natalie Batalha. Det er svært lite sannsynlig at en slik planet har noen atmosfære, ettersom de brennende varme gassene raskt ville forsvinne ut i rommet.

Ikke desto mindre er Kepler-10b et svært viktig funn, forteller Geoffrey Marcy, som er planetjeger ved University of California i USA. Geoffrey Marcy er også involvert i Kepler-romferden, men er ikke fast medlem av Natalie Batalhas gruppe. "Innenfor astronomien har vi i løpet av 15 år oppdaget kjempestore gassplaneter. Men det ultimate målet er å finne beboelige planeter som Jorden," sa han på et møte i American Astronomical Society.

Ifølge Geoffrey Marcy er Kepler-10b en "planetarisk missing link". "Den er garantert ingen gasskjempe som Jupiter. Den er heller ikke beboelig – til det er den for varm. Dette er en overgangsplanet som ligger et sted mellom en gasskjempe og det vi håper å finne."

En annen mulig steinplanet, COROT-7b, er kanskje enda mer lik Jorden i størrelse og masse, mener Natalie Batalha. Men denne planetens stjerne er langt mer aktiv med utbrudd og andre forstyrrelser, og det gjør det vanskelig å samle inn viktige data med den nødvendige nøyaktighet.

"Når det gjelder Kepler-10, har vi vært heldige," sier hun. "Det er en svært stille stjerne."

Kanskje du er interessert i ...

Les også