Nye arr funnet på Månen tyder på nylig tektonisk aktivitet

Lange groper som er oppdaget i Månens høytliggende områder, tyder på at Månen sett i et geologisk tidsperspektiv har vært aktiv ganske nylig.

22. februar 2012 av Jason Major, National Geographic News

Deler av Månens overflate har utvidet seg og dannet lave dalsenkninger, viser en ny undersøkelse som bygger på NASA-bilder.

Tilstedeværelsen av de lange, tynne forsenkningene, såkalte grabener, tyder på at det relativt nylig, dvs. i løpet av de siste 50 millioner årene eller deromkring, har vært tektonisk aktivitet på Månen.

Denne aktiviteten tyder igjen på at Månen kanskje ikke hadde fullstendig smeltet da den ble dannet for ca. 4,6 milliarder år siden. I stedet hadde den unge månen trolig en fast kjerne som var dekket av et hav av smeltet stein.

De unge grabenene ble oppdaget i høytliggende områder og på vulkanske sletter på Månens bakside ved hjelp av bilder fra NASAs Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC), et instrument med høy oppløsning om bord i romsonden som ble skutt opp i bane i 2009.

"De kunne ikke utføre denne [typen undersøkelser] før de fikk den fantastiske oppløsningen fra LROC-kameraene om bord i Lunar Reconnaissance Orbiter den spektakulære oppløsningen som gjør at de kan se disse tingene helt nært", sier Patrick McGovern, som er ansatt som forsker ved måne- og planetinstituttet i Houston i Texas i USA, og som ikke har deltatt i undersøkelsen.

Skarpe profiler tyder på nylig aktivitet

I 2010 la Thomas Watters ved senteret for Jord- og planetstudier ved National Air and Space Museum i Washington D.C. frem dokumentasjon for at Månen hadde krympet med inntil 182 meter siden den ble dannet.

Oppdagelsen var basert på LROC-bilder av "buktende voller", klippelignende formasjoner som man mener ble dannet da Månen ble nedkjølt og måneskorpen trakk seg sammen.

I den nye vitenskapelige artikkelen beskriver Thomas Watters og hans kollegaer de hittil uoppdagede grabenene, som er lange forsenkninger som dannes når Månens skorpe utvider seg, går i stykker og senker seg ned mellom to parallelle forkastningslinjer.

De nyoppdagede grabenene har skarpe profiler med få overleirede nedslagskratere. De ser også ut til i liten grad å være fylt med mikrometeoritter, små romsteiner som hele tiden treffer Månen og sender støvskyer av overflatemateriale ut i alle retninger.

Disse forholdene indikerer at disse grabenene er unge sett i et geologisk tidsperspektiv.

"Ikke bare er de ikke eldre enn 50 millioner år, de kan til og med være svært unge. Unge nok til å ha tilknytning til måneskjelv oppdaget av det seismiske Apollo-nettverket", som var i drift på Månen mellom 1969 og 1977, sier Thomas Watters via e-post til National Geographic News.

Grenser for Månens krymping

Grabenene som er funnet, er ikke like utbredt på Månen som de buktende vollene, og det kan tyde på at det bare er noen enkelte, lokale områder som er blitt tvunget til å utvide seg.

Det underbygger Thomas Watters' tidligere undersøkelse av Månens krymping, som konkluderte med at Månen bare var utsatt for en mild grad av sammentrekning.

Disse grabenene "forteller oss ikke at det ikke er snakk om sammentrekning, men de setter en grense" for omfanget av sammentrekkende krefter, sier Patrick McGovern fra måne- og planetinstituttet.

Den nye undersøkelsen antyder at Månen ikke kan ha vært fullstendig smeltet da den ble dannet. En totalt smeltet måne ville ha vært utsatt for en større sammentrekning når den ble avkjølt, og det ville ha overskygget enhver lokal utvidelse som dannet de grabenene vi ser i dag.

Det nye studien av Månens tektoniske aktivitet ble offentliggjort søndag i tidsskriftet Nature Geoscience.

Kanskje du er interessert i ...

Les også