Solutbrudd kan true Jorden

Solutbrudd, som er voldsomme eksplosjoner på Solen, kan true satellitter, astronauter og flytrafikk.

23. november 2010

Solen er et stort kaos. Der er det konstante eksplosjoner, så voldsomme at forskere anslår at de tilsvarer en milliard atombomber som eksploderer hvert sekund. Noen solutbrudd kan være så kraftige at de kan sende energirike partikler gjennom Jordens atmosfære og være en fare for flytrafikken.

Se her hvordan forskere arbeider med å lære mer om solutbrudd og å forbedre varslingssystemene, slik at satellitter kan beskyttes og luftforsvaret rekker å reagere.

Kanskje du er interessert i ...

Les også