Nyoppdaget bakterie lever av gift

NASA-forskere har funnet den mest ekstreme livsformen som hittil er sett på Jorden.

4. desember 2010 av Richard A. Lovett, National Geographic News

En ny bakterieart funnet i Mono Lake i California er den første kjente livsformen som bruker arsenikk til å bygge opp DNA og proteiner, opplyser forskere. Bakteriestammen, som har fått navnet GFAJ-1, har i arsenikk funnet en erstatning for fosfor, som er en av de seks viktigste "byggeklossene" for mesteparten av det livet vi kjenner til. De andre viktige bestanddelene for liv er karbon, hydrogen, oksygen, nitrogen og svovel.

Arsenikk er giftig for de fleste kjente organismene. Men den nyoppdagede bakterien tåler ikke bare høye konsentrasjoner av arsenikk. Den tar faktisk kjemikaliet opp i cellene. "Det har trengt inn i alle vitale kroker og kriker," sier Paul Davies – medforfatter til undersøkelsen og direktør for BEYOND-senteret for vitenskapelig grunnforskning ved Arizona State University i USA.

Selv om vi ikke kjenner til liv noe annet sted enn på Jorden, har oppdagelsen betydning for letingen etter liv andre steder i universet. Oppdagelsen viser nemlig at organismer kan eksistere i kjemiske miljøer som biologer tidligere ikke trodde var mulig.

Har det oppstått liv på Jorden to ganger?

Astrobiologer fant den arsenikkbaserte bakterien mens de lette etter en mulig "annen bølge" av liv på Jorden. Forskerne håpet å finne beviser på en "skyggebiosfære", som enkelte ganger kalles Liv 2.0. En slik oppdagelse ville bevise at livet på Jorden hadde en egen og uavhengig opprinnelse, før livet slik vi kjenner det i dag, begynte å innta kloden. "Hvis liv har forekommet to ganger på én klode, har det helt sikkert også skjedd på andre kloder i universet," sier Paul Davies.

I fjor offentliggjorde undersøkelsesleder Felisa Wolfe-Simon ved NASAs institutt for astrobiologi en artikkel som pekte på at en mulig versjon av Liv 2.0 kunne være en skapning som kjemisk erstatter fosfor med arsenikk. Felisa Wolfe-Simon tok prøver av bakterier fra Mono Lake i California, en salt arsenikkholdig innsjø i en vulkansk dal nær Yosemite Nationalpark. Forskerne kultiverte bakterien i petriskåler og økte gradvis mengden av arsenikk samtidig som de reduserte mengden av fosfor. Kjemiske analyser med radioaktive sporstoffer viste at bakteriestammen GFAJ-1 faktisk brukte arsenikk i stoffskiftet. "De fleste dør, men disse lever videre," sier medforfatter Paul Davies.

Til tross for særpreget har bakteriene imidlertid genetisk for stor likhet med vanlig liv til å være ekte etterkommere av en annen livsbølge. "Dette er ikke Liv 2.0," sier Paul Davies.

Bakterien er en virkelig ekstrem livsform

GFAJ-1-stammen kan imidlertid fremdeles med rette kalles den mest usedvanlige av ekstremofilene, det vil si bakterier som trives under ekstreme forhold som f.eks. høy varme, høy saltholdighet og lavt oksygeninnhold.

Tidligere oppdagelser av denne typen bakterier har omfattet organismer som i andre henseender var "svært vanlige", sier Chris McKay, som er astrobiolog ved NASAs Ames-forskningssenter i California, i en e-post. "Det eneste 'ekstreme' ved dem var at de levde. Biokjemisk var de ganske normale." Den arsenikkbaserte bakterien er "en svært viktig oppdagelse", sier Chris McKay. "Den er det første eksempelet på det vi kan kalle en virkelig ekstrem livsform i et ekstremt miljø."

Kanskje du er interessert i ...

Les også