Jordens indre: Bor avslører hemmelighet

Dypt inne i Jorden finnes det skinnende grønn stein, peridotitt, som kan løse gåten om hvordan planeten vår ble skapt.

12. januar 2012

Bergarten er en del av jordmantelen, som utgjør 84 prosent av planetens masse. Det er biter av denne bergarten, endret av varme og trykk, som spys ut fra vulkaner og i polert utgave blir til edelstenen peridot. Men fersk peridotitt har ingen sett ennå.

Nå vil et internasjonalt forskerteam bore gjennom jordskorpen og hente ut den første prøven. ”Intakte prøver fra mantelen ville være en geokjemisk skatt som tilsvarer Apollos månestein”, sier Damon Teagle ved University of Southampton.

Forskerne leter utenfor Costa Rica, Baja California og Hawaii for å finne egnede boresteder. Der er sedimentene tynne og mantelen kjølig nok. Men det er 4000 meter til havbunnen, så det må bores dypere enn selv det oljeindustrien gjør.

Nå er det mulig å bore så dypt med det japanske skipet Chikyu, som kan frakte nesten 10 km borerør. I borene brukes wolframkarbid, som borer den ultraharde steinen uten å ødelegge utstyret. Boringen skal begynne før 2020.

Kanskje du er interessert i ...

Les også