Ny bakterie spiser opp Titanic

En ny bakterieart er blitt oppdaget på Titanics sunkne skrog, og den fremskynder muligens nedbrytningen av det historiske vraket.

16. desember 2010 av Rachel Kaufman, National Geographic News

Forskere ved Dalhousie University i Halifax i Canada samlet i 1991 inn prøver av R.M.S. Titanics istapplignende rustdannelser. Selv om rustformasjonene myldret av liv, var det ingen som hadde identifisert spesifikke mikrober på skipet. I stedet var de blitt inndelt i generelle kategorier som bakterier eller sopp. Derfor besluttet Henrietta Mann og Bhavleen Kaur ved Ontario Science Centre å isolere og identifisere en enkelt bakterieart i virvaret av mikroskopiske livsformer. Den valgte bakterien viste seg å være en ny art, som fikk navnet Halomonas titanicae. Bakterien er del av en familie som aldri før er sett på så store havdyp – Titanic ligger begravet omtrent 3,8 km under overflaten, sier Bhavleen Kaur.

Titanics nedbrytning er "en læreprosess"

Titanic sank for 98 år siden og lå uforstyrret på havbunnen til den ble gjenoppdaget i 1985. Siden har forskere funnet ut at mikroorganismer, strømmer langs havbunnen og forskerne selv har fremskyndet nedbrytningen av skipet.

Enkelte eksperter håper å kunne bevare vraket ved å drepe de metallspisende bakteriene og beskytte skipet mot strømmer, slik at turister og dokumentarfilmfolk kan besøke Titanic i mange år fremover. Men "å la nedbrytningen fortsette er også en læreprosess", sier Bhavleen Kaur. "Hvis vi beskytter og bevarer skipet, stanser vi også nedbrytningsprosessen."

I siste instans vil denne typen metallspisende dyphavsmikrober kunne lære ingeniørene å beskytte oljeplattformer til havs eller bli kvitt andre skip.

Kanskje du er interessert i ...

Les også