Når fikk vi motorveier?

Den første norske motorveistrekningen ble åpnet i 1964, men andre land bygde motorveier mye tidligere.

14. juli 2014

Ideen med veier forbeholdt motorkjøretøyer stammer fra 1920-tallets Italia, der Piero Puricello bygde verdens første motorveistrekning i 1923–24 mellom Milano og Varese.

Den italienske motorveien hadde ingen midtrabatt, som i dag er et av kjennetegnene på en motorvei, men ellers lignet den dagens motorveier ved at den ikke har kryssende veier og er forbeholdt biler.

USA hadde også noen motorveiprosjekter fra en gang på slutten av 1920-tallet, men de første til å bygge motorveier slik vi kjenner dem i dag, var tyskerne. I 1942 hadde de nazistiske styresmaktene bygd 2110 km tysk Autobahn, som blant annet hadde til formål å tjene regimet militært.

Den første norske motorveistrekningen ble åpnet i 1964. Strekningen på noen få kilometer gikk mellom Berger og Hvam i Akershus.

Kanskje du er interessert i ...

Les også