Kina løser trafikkproblemer med tøff førerprøve og loddtrekning

Det er svært mange biler i Kina. Antallet er mer enn fordoblet siden­ 2007. Derfor har myndighetene i blant annet Beijing begynt å arrangere loddtrekning om nye bilskilt. En vanskelig førerprøve er også blitt innført.

10. oktober 2012

Antallet biler i Kina er mer enn fordoblet siden 2007, og myndighetene prøver å hindre at byene stopper opp på grunn av permanente trafikkorker. Beijing har valgt den radikale løsningen å arrangere en loddtrekning om 20 000 nye bilskilt hver måned for ca. 900 000 søkere.

Som mottrekk skriver Beijings borgere opp familiemedlemmer for å øke sjansene sine; andre kjøper biler som er registrert i nabobyer, og politiet i Cangzhou har satt i gang en kampanje mot kjøretøy med forfalskede skilt.

Shanghai legger ut bilskilt på auksjon til nesten 60 000 kroner stykket, mens andre byer øker parkeringsavgiftene eller bygger metroer. ”Trafikkorker bør kunne unngås”, sier Shao Chunfu ved Jiaotongs universitet i Beijing, ”men slik det ser ut nå, er det nok uunngåelig, selv i mindre byer.”

Vanskelig førerprøve

For å bekjempe over 60 000 trafikkdødsfall i året må nye bilister i Kina bestå en tøff førerprøve. De må svare riktig på minst 90 prosent av de spørsmålene som er trukket ut blant hundrevis av mulige spørsmål om situasjonsvurdering, etikette og sivilrettslige spørsmål:

"Når et kjøretøy ruller sakte rundt på hodet og det er mulig å hoppe ut, bør føreren hoppe ________. " A. i kjøreretningen B. i den retningen bilen ruller rundt C. i motsatt retning av den bilen ruller D. til den siden bilen ruller

Tror du at du kan bestå den kinesiske førerprøven? Prøv her (på engelsk)

Kanskje du er interessert i ...

Les også