Hva er det som eter seg inn i Titanic?

Nede på havbunnen er Titanic prisgitt en rekke forskjellige prosesser.

24. august 2010

Nede på havbunnen er Titanic prisgitt en rekke forskjellige prosesser.

For det første utgjør det 270 meter lange skipet et gigantisk festmåltid for marine organismer. Bløtdyr har fortært en stor del av treverket i Titanic – og overlatt stålskroget til mikroskopiske bakterier og sopp. Etter hvert som mikrobene eter seg inn i Titanic, danner de selvforsynte biologiske samfunn som ligner istapper og derfor kalles "rusttapper". I 1996 anslo Roy Cullimore, mikrobiolog og mangeårig Titanic-forsker at det bare utvendig på Titanics baugseksjon (se bilde) befant seg cirka 650 tonn rusttapper – vurdert i tørr vekt. Senere har rusttappene fortsatt å gro både innvendig og utenpå vraket.

Rusttappene sprer seg kanskje også til innsiden av formasten, noe som kan få den til å bryte helt sammen i løpet av de neste par årene, antar Roy Cullimore, grunnleggeren av Droycon Bioconcepts Inc., et bioteknologiselskap som holder til i Regina i Canada.

Øvre promenadedekk smuldrer også langsomt bort, sier han, og fortsetter utviklingen som nå, blir det kanskje borte i løpet av 20 år.

Da man bygde Titanic, sier Roy Cullimore, utvant folk "jern fra naturlige forekomster og omdannet det til stål. Nå er 'parasittene' i ferd med å splitte stålet, og noe av biomassen i rusttappene blir igjen råjern" – rått, uforedlet jern.

En stor del av det fordøyde jernet opptas av havmiljøet, bemerker han, og ender med å havne i blodbanen på havdyr eller i vannplanter som trenger jern til fotosyntese.

Selv uten rusttappene ville Titanics skrog ha brutt seg selv ned, blant annet fordi blandingen av ulike metaller danner en prosess som kalles galvanisk korrosjon. Bly, bronse, messing og andre metaller i Titanic er edlere enn jernet som utgjør det meste av stålet i skroget, derfor holder disse bedre på elektronene. Når jern får kontakt med et av de andre metallene i en elektrolytt som f.eks. saltvann, vandrer elektronene fra det ene metallet til det andre, og det gjør ifølge U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration at jernet korroderer raskere.

Havstrømmer og mennesker sliter på Titanic

Nord-Atlanteren lå uhyggelig speilblank den natten Titanic sank, men kraftige og varierende strømmer langs havbunnen går også ut over vraket.

"De endrer seg hele tiden," uttaler P.H. Nargeolet ved RMS Titanic Inc. om strømforholdene. "Denne dyttingen frem og tilbake kan sammenlignes med en orkan som i noen timer rykker i et tre, først til den ene siden, deretter til den andre. Til slutt bukker treet under."

"Jeg så noen få hull i dekket for et par år siden," legger han til. "Nå er de i ferd med å bli store – strømmen går frem og tilbake og bearbeider dem 24 timer i døgnet."

Mennesker har kanskje også bidratt til å akselerere skipets forfall – og noen har i hvert fall krenket dets siste hvilested.

Tusenvis av gjenstander er blitt berget på lovlig vis, og et ukjent antall andre er kanskje blitt fjernet ulovlig. Fartøyer med forskere, filmfolk og turister har etterlatt seg søppel fra vår egen tid.

I tillegg har havforskeren Robert Ballard, som ledet ekspedisjonen som lokaliserte skipet i 1985, og andre lansert en teori om at ubåter kan ha skadet Titanic betydelig ved å legge seg oppå eller støte inn i skipet – hvilket Ekspedisjon Titanic ifølge den ene prosjektlederen, David Gallo, skal vokte seg vel for å gjøre.

Ubåtene skal være aktive rundt skipet, men ta alle tenkelig forholdsregler for ikke anrette skade eller bli viklet inn i vraket – noe som ville utgjort en fare for både Titanic og det kostbare utstyret, sier David Gallo, som leder avdelingen for spesialprosjekter ved Woods Hole Oceanographic Institution.

"Vi vil være påpasselige med ikke å røre skipet," sier han. "Det er som et kirurgisk inngrep: Det er alltid en kalkulert risiko, men vi har gjort alt vi kan for å sikre oss mot inngrep på selve stedet."

Ekspedisjon Titanic vil kanskje også skaffe konkrete beviser på hvilke skader mennesker har påført skipet til nå – hittil har den slags beviser stort sett vært basert på rykter, sier David Gallo. Undersøkelsen vil høyst sannsynlig avsløre dykkerlodd, kabler og annet moderne skrot som kanskje på et eller annet tidspunkt må fjernes.

Kanskje du er interessert i ...

Les også