Drone måler radioaktivitet

Forskere har utviklet en drone som kan måle radioaktivitet, bl.a. i nedsmeltede atomkraftvverk. Opplev dronen på jobb her.

9. mars 2015 av Illustreret Vitenskap

Drone skal måle radioaktivitet rundt Fukushima

Dr. Tom Scott og hans kolleger ved University of Bristol i England og British-Oxford Nuclear Research Centre har utviklet en lett spesialdrone som kan måle radioaktivitet. Forskernes plan er å bruke dronen til å måle radioaktiv stråling rundt det havarerte japanske atomkraftverket Fukushima Dai-ichi.

Radioaktivitetsmålingene skjer så snart eieren, energiselskapet Tepco, gir grønt lys. Det har ikke skjedd ennå, bl.a. fordi Tepco vil ha sikkerhet for at dronen uten fare for å kollidere kan fly rundt mellom rekkene av vanntanker med radioaktivt vann som har vært brukt til å avkjøle de nedsmeltede reaktorene for å hindre et nytt ragnarokk.

Drone er testet mellom slamtanker og atomavfall

Dronen er både lett og manøvreringsdyktig og kan dessuten forprogrammeres.

Forskerne har demonstrert dronens verdi ved å sende den på flere prøveturer, bl.a. rundt mellom slamtankene på et renseanlegg i England og mellom bygningene på det store gjenvinningsanlegget for brukt atombrensel, Sellafield.

Se videoklipp med dronen på jobb her:

Droner er fremtidens arbeidere

Over tusen selskaper på globalt plan produserer droner målrettet til sivile oppgaver som overvåking, livredning og distribuering av pakker.

Kanskje du er interessert i ...

Les også