USAs første havvindmøllepark vedtatt

Havvindmølleparken Cape Wind betraktes som et vendepunkt i USAs energipolitikk, men de høye kostnadene knyttet til vedvarende energi sperrer fremdeles for nye prosjekter.

7. mai 2010 av Willie Drye, National Geographic News

Selv med Obama-regjerningens vedtak om å etablere USAs første vindmølleprosjekt til havs, den lenge omdiskuterte Cape Wind havvindmølleparken i Massachusetts’ Nantucket Sound, ser ekspertene fremdeles ett stort hinder mot å utnytte vindkraften langs landets kyster, nemlig prisen.

Havbasert vindkraft koster rundt dobbelt så mye per kilowattime (kWh) som vindkraft på land, først og fremst fordi det krever mer robuste mølleelementer som vil tåle saltvannet og de krevende værforholdene.

Tilhengerne av havbasert vindkraft viser ofte til Europa der prisforskjellen ikke har betydd fullt så mye. Det skyldes både at prosjekter innen fornybar energi kan motta statsstøtte og at det ikke er så store landarealer til rådighet.

I USA er statsstøtten mer beskjeden, man mangler en klimapolitikk, men har nok av vindutsatte landområder, blant annet de vidstrakte præriene i Midtvesten.

De som støtter fornybar energi, håper at Cape Wind, som blir etablert i vindrike, men rolige farvann nær ved tett befolkede områder, vil endre den amerikanske tankegangen.

"Dette blir det første av mange prosjekter langs Atlanterhavs-kysten etter hvert som vi bygger en ny energifremtid for nasjonen," sier innenriksminister Ken Salazar.

Fokus på landbasert vindkraft

Ifølge den årlige markedsanalysen fra USAs vindkraftindustri, American Wind Energy Association, er det planlagt ytterligere 12 havbaserte vindkraftprosjekter.

Hittil har imidlertid hele den enorme veksten innen vindkraft i USA – kapasiteten har økt med nesten 30 prosent årlig fra 2002 til 2007 – foregått på land. Og de titalls nye amerikanske vindkraftprosjektene som nærmer seg ferdigstillelse, er også landbaserte.

Det står i skarp kontrast til situasjonen i Europa, der det ifølge det europeiske vindkraftforbundet i Brussel ble reist 201 havvindmøller, og der ytterligere 16 havvindmølleparker er under oppføring.

Land som Storbritannia, Danmark og Tyskland har siden 1991 konsentrert seg om havstrekningene som nye vekstområder for å hente ut fornybar energi fordi det gir færre konflikter med grunneiere.

I USA er forholdene annerledes. Flere byggherrer har sikret seg kjempemessige landområder som er klare til utbygging, og tre stater – Montana, North Dakota og Texas – antas å være vindrike nok til å kunne forsyne hele nasjonen med elektrisitet.

Kostnaden for vindmøller som er bygd for plassering i havet, ligger på cirka 56–129 øre per kWh, mens landbaserte vindmøller koster 28–67 øre per kWh, sier Willett Kempton, professor i marinpolitikk ved University of Delaware i USA.

Men Willett Kempton sier også at det enorme potensialet som ligger i de nesten konstante havvindene, gjør havbasert vindkraft til en energikilde man ikke må overse.

En undersøkelse under hans ledelse, som ble offentliggjort tidligere denne måneden i Proceedings of the National Academy of Sciences, konkluderte med at cirka 65 prosent av all tilgjengelig vindkraft utenfor USAs nordøstkyst kan produsere all den elektrisiteten man har bruk for på strekningen fra Massachusetts til North Carolina.

Undersøkelsen viser hvordan antatte problemer med blant annet uregelmessigheter i energiforsyningen kan løses ved å koble havvindmølleparkene sammen og ved å vektlegge korrekt plassering av vindmøllene.

"En ting folk ikke helt har forstått, er at dette er en teknologi i rask utvikling," sier Willett Kempton. "Kostnadene vil falle betraktelig."

Kanskje du er interessert i ...

Les også