Tørr luft er bedre luft

På det amerikanske energidepartementets laboratorium for fornybar energi (NREL) i Colorado viser sjefsmaskiningeniør Eric Kozubal en del fra et system som bekrefter den velkjente påstanden: "Det er ikke varmen, det er mer luftfuktigheten".

9. august 2011 av National Geographic News

På det amerikanske energidepartementets laboratorium for fornybar energi (NREL) i Colorado viser sjefsmaskiningeniør Eric Kozubal en del fra et system som bekrefter den velkjente påstanden: "Det er ikke varmen, det er mer luftfuktigheten".

Han og kollegaene hans ved NREL arbeider med en ny generasjon klimaanleggsteknologi som kalles DEVap (desiccant-enhanced evaporative air-conditioning). Den vil kunne redusere den nødvendige mengde energien til kjøling med 40 prosent eller mer i fuktige klimaer og med 80–90 prosent i områder som det sørvestlige USA, der luften allerede er tørr, sier Eric Kozubal. Det betyr igjen et sterkt redusert strømforbruk – den eneste strømmen systemet trenger, er til ventilatorene som flytter luften.

Hemmeligheten er et flytende tørkemiddel, en svært sterk saltoppløsning, som trekker fukt ut av luften ved hjelp av svært lite energi. Til sammenligning er elektriske avfuktere som regel svært energikrevende.

Når luften er tørket, kan den avkjøles ved hjelp av fordampningskjøling, som bygger på det enkle prinsippet om at vann avkjøler den omgivende luften betydelig når det går fra flytende form til dampform.

Enkelte hus i tørre klimaer bruker allerede såkalte "soppkjølere", men de er vanskelige å vedlikeholde fordi man må passe på slik at det ikke dannes muggsopp. NRELs modell vil imidlertid kunne fungere i både fuktige og tørre klimaer. Og det dannes ikke muggsopp, for med det indirekte fordampningssystemet forblir luftstrømmen tørr fordi den våte siden av systemet er isolert og med Eric Kozubals ord bare blir brukt som "varmetømmingsmekanisme".

Et slikt system vil kunne revolusjonere klimaanlegg. På grunn av systemets lavere energiforbruk, og fordi det er varmedrevet og ikke mekanisk drevet, er det mye lurere å drivesystemet ved hjelp av solenergi enn det er for vanlige klimaanlegg, som bruker masse strøm.

"Tørkemidler er som skapt for solavkjøling", sier Eric Kozubal. Hvis huseiere blir i stand til å kontrollere luftfuktigheten på en så energieffektiv måte, vil de dessuten få mulighet til å satse på mye tettere og godt isolerte hus uten å måtte bekymre seg om muggsopp og problemer med "syke bygninger". "Hvis vi skal utnytte lavenergibygninger fullt ut, må vi gå over til en annen teknologi innenfor klimaanlegg", sier Eric Kozubal.

Etter å ha lyktes med testingen av sin vesle prototype av DEVap-systemet arbeider NREL-forskerne nå med å bygge en prototype i større skala for å demonstrere systemets kommersielle bærekraft.

Kanskje du er interessert i ...

Les også